Poděkování

Spread the love

Toto je pravděpodobně poslední příspěvek, kterým bych se chtěl rozloučit.

Chci Milanovi poděkovat za dlouholetou spolupráci. Mnozí se mne dotazují, zda budu někde psát dále. Abych po pravdě řekl: „ZATÍM NEVÍM„. Nikdy jsem nepsal jen proto, že bych chtěl psát sám od sebe. Mám zaregistrovanou vlastní webovou stránku a stránky se vytváří, ale zda budu pokračovat, tak to musí rozhodnout nebeský Otec sám. Nestojím o svou slávu.

Pokud se prokáže, že byla v mých článcích moudrost a to co jsem sděloval se naplní, pak vzdejte svou chválu Stvořiteli nebe a Země, JeHoVaH Bohu a to ve jménu Jehošuy Krista. Přeji těmto stránkám, aby i nadále poskytovaly zajímavé informace a našly si své čtenáře. Těm, kterým se mé články nelíbí, tak přeji, aby byli tolerantní i k druhým názorům, protože platí pravidlo, které mi vštěpoval jeden můj přítel:

PRAVDA JEDNOHO KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ PRAVDA TOHO DRUHÉHO.“

Pokud to nebude Milanovi vadit a pokud budu veden k pokračování dále psát. Zveřejním odkaz kde mne lze najít. Pokud to Milan nedovolí, pak sledujte mou FB zeď, kde se informace určitě objeví. Mějte se krásně.

S Agape Igor Zemánek (Igi Pop na FB)