Tak nám ty hvězdy nějak ve velkém padají na zem

Spread the love

Dnes přišla zpráva o tom, že byl připojen ke svým praotcům další známý člověk, který se stal významnou hvězdou hudebního nebe nejenom ve východní části Evropy. Je jím zpěvák maďarské skupiny Omega, Kóbor János. Skladby této skupiny na mne měly velký vliv a poslouchal jsem jejich hudbu od svých 13 let.

Není skoro den, kdy se v mainstreamových mediích dozvídáme, že ta či ona takzvaná hvězda uhasla. Mi to připadá tak, jako by tím bylo oznamováno, že končí poslední generace a velmi mi to připomíná slova samotného Jehošuy, když říkal, že uvidíme padat hvězdy k zemi. To, co tento svět miloval, ač mnohé hvězdy a hvězdičky byly jen pozlátkem pro oči a sluch, protože za oponou v jejich životech byly častokrát drogy a mnoho smutných příběhů, kdy peníze a sláva jim nic dobrého nepřinesly.

Věděl jsem už dlouhou dobu, jak a čím mnozí museli za svou slávu zaplatit, podobně, jako to vidíme u Boba Dylana v jeho prohlášení, které naleznete zde v čase od 3:00, kde jasně říká, s kým skutečně uzavřel smlouvu.

Co však nebylo lidem dlouho odhaleno, bylo tajemství jejich mladistvého zjevu. Pokud si prohlédneme několik fotek právě Kóbora Jánose, pak vidíme u těchto hvězd něco, co není úplně normální v běžné populaci.

Zde můžeme Kóbora vidět na osmém albu Hvězdnou cestou, které vyšlo v roce 1978 a byl jsem jedním z prvních vlastníků této desky v ČSSR, protože mi byla věnována hned poté, co vyšla v Maďarsku. Když se podíváme na Kóbora o nějaký ten pátek později, zjistíme, že nám Kóbor přestal stárnout.

1978

1994

Prosinec 2016

prosinec 2020

Vizáž tohoto frontmena Omegy se začala velmi málo měnit od chvíle, kdy se tato kapela spojila s jinou slavnou kapelou Scorpions, která přezpívala jejich nejslavnější hit Gyöngyhajú lány. Bylo to už na počátku 90 let minulého století a jak foto ukazuje na jejich společné vystoupení z roku 1994, došlo k jejich velkému přátelství.

Řekl by někdo z vás, že vidí člověka, kterému letos bylo 78 let? A když se podíváme na Klause Meineho ze skupiny Scorpions, tak zde vidíme také člověka, na kterém bychom očekávali větší zub času. Ale ono ne.

foto z roku 2020

Jak to dělají? Zlé jazyky tvrdí, že ti jenž mají dost velký příjem za svůj vzhled vděčí elixíru mládí se jménem adronechrom. Látky, která se získává velmi nechutným způsobem, při mučení malých dětí do čtyř let věku. O těchto praktikách informovala media už v loni a dokonce v Turecku v hlavním vysílacím čase. Takže toto není hoax, pokud by mne chtěl někdo podezřívat z toho, že vytvářím hoaxy.

Pravděpodobně se vám žádná hvězda, nebo hvězdička nepřizná, že právě ona je uživatelem této látky. Proč vůbec toto zmiňuji? Je to proto, že my lidé často máme určité vzory, které nám Satan předložil skrze svou show a mnozí vskrytu touží být jako tyto hvězdy. Jak můžeme vidět, jejich pád už nějaký čas běží a postihují je události, které nemohou sami ovlivnit. Smlouva a závazek, který se Satanem uzavřeli je nyní vede k soudu, který je pro ně osobně určen až na konci Kristova království, kdy před něj předstoupí po vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých.

Kladl jsem si otázku, proč, pokud se někdo podílel na odporných satanských věcech, proč je nebeský Otec, JeHoVaH Bůh nezanechá naživu do příštího roku, kdy bude probíhat soud s touto generací. Cesta do Gehenny, jak místo zničení nazývá Písmo, které bude vytvořeno až v čase armagedonu, kdy ti, co nebudou činit pokání ze svých hříchů a zůstanou po vzkříšení olivovníků naživu, aby sami sebe vzájemně pobili ve svůj pevně stanovený čas.

Tak je to proto, aby byl jejich soud skutečně spravedlivý. Toto postihne i dnešní Kabalu, která je také na Satanově straně. Ta bude usmrcena před armagedonem. Mnoho těchto lidí totiž podlehlo Satanově moci už jako malé děti, které byly nechutně týrány vlastními rodiči, aby byl Satanův kult zachován. Takže se nemohly svobodně rozhodnout. Nebeský Otec toto chápe, takže jim dá možnost se očistit právě až v čase soudu při vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých.

Další dobrotu vidím v tom, že pokud by někteří z těchto lidí činili pokání a stali se velkým zástupem, oběti jejich zvěrstev by mohly cítit zlobu a narušilo by to jejich vnímání Práva a Spravedlnosti. Takže pokud bude někdo usmrcen už nyní, budou oběti pociťovat zadosti učinění a až vše pochopí pod Kristovou vládou, dokážou těmto pachatelům projevit milosrdenství. Vidím v tom neuvěřitelnou Lásku, kterou nám tímto nebeský Otec projevuje a také naplnění toho, co nám oznámil Petr ve svém dopise:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Jehova není pomalý vzhledem ke svému slibu, jak to někteří lidé pokládají za pomalost, ale je i vám trpělivý, protože si nepřeje, aby byl někdo zahuben, ale přeje si, aby všichni dosáhli pokání.“ (2. Petra 3:8,9)

Takto se chová jen a jen milující Otec, který není ničitel, ale projevuje veškerou moudrost a veškeré poznání a pochopení, co Satanova činnost udělala. Proto miluji našeho Stvořitele, našeho Boha, JeHoVaH vojsk, protože u něj není vůbec žádná nespravedlnost.

Toto mne vede k tomu, že peklo, jak vysvětlují některé náboženské domy, že je místem skutečného a trvalého trápení, je prostě ta největší nespravedlnost vůči našemu nebeskému Otci a také k samotné Jehošuově oběti, kterou Otci vrátil jeho stvoření, na které si Satan Adamovým hříchem uplatňoval zákonný nárok.

Kdo z nás by skutečně nechtěl být počítán za samotného syna či dceru, pokud ví, kým skutečně je ten nejdůležitější Otec, který je sám nejvyšší nad celou obydlenou Zemí. Kéž národy a národnostní skupiny poznají, že to je ten, jehož jméno je Svaté a že se jmenuje JeHoVaH zástupů.

Nikomu nepřejeme zničení, protože neznáme všechny okolnosti, které k určitým jednáním tyto lidi vedli, proto přejme i těm největším zločincům, aby raději zemřeli a měli naději na vzkříšení, kde jim bude umožněno dosáhnout na pokání. Už bylo za těch 6000 let, co lidstvo existuje, té nespravedlnosti dost a podlehnout touze, aby byl někdo zničen je stejné, jako si zamilovat nespravedlnost.

Proto nás samotný Král, Jehošua Kristus vybízel k tomu, abychom milovali své nepřátele, protože hřešíme-li proti jednomu ze zákonů, které náš nebeský Otec dal, tak hřešíme proti všem a jsme stejní podílníci na nespravedlnosti, jako jsou i vrazi. Pomáhejme tedy všem bez rozdílu, ač jsou či nejsou v našich očích ničemní, protože i oni, stejně jako jsme byli my sami, jsou Satanem a působením hříchu podvedeni.

Mzdou za hřích je smrt, takže pokud někdo umře před samotným armagedonem, splatí své hříchy a může mu být dána šance u Božího soudu, aby se napravil.

Kéž slouží toto porozumění k očištění Otcova jména, které znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO, že On nikdy nepůsobí špatné, ale jen a jen dobré a že příčinou dnešního stavu je samotný Ďábel a Satan, který toužil po své vlastní slávě a po nesmrtelnosti.

Kéž máte pokoj našeho Otce a našeho Krále Krista.

Váš a Kristův bratr Igi.