(2. část) Buďte utěšeny národy země, Vy, jenž jste si zamilovali skutečné Právo a Spravedlnost.

Spread the love

Než budu pokračovat v rozboru Izaiáše 49. kapitoly, musím nejprve shrnout ty dvě předchozí a proč jsem je uvedl dohromady s plánem, který se šíří po internetu, jak chtějí v Cokoliv 19 pokračovat. S dnešních rozhovorů jsem pochopil, že nebylo z článku vše jasné.

Takže co je nám sdělováno v plánu Satanovy kliky? Že přijde krok šest a povinná genová terapie pro všechny. Tento psychologický narativ vede mnohé k tomu, že se jim vše daří. Jak jsem uvedl, abych tomu věřil, musel by tento plán někdo zveřejnit už na jaře 2020, jako skutečně plánované kroky. To se nestalo. Takže informace měla lidi přesvědčit, jak to jede podle plánu a že se zabodání nikdo nevyhne. Jako analytik se na tyto informace musím dívat jinak. Musím si klást otázku: „Proč mi někdo něco takového předhazuje právě nyní?“

Práce s davem funguje na vytvořeném nepříteli. Takže se udělala analýza toho, jak určité postupy mohou srozumitelně vypadat. Přiřadily se k nim kroky a předložil se protlačovaný cíl celé operace Cokoliv 19. Zabodat, zabodat, zabodat! Jenže ten, který to celé řídí ví, že násilná forma nemůže z hlediska skutečného cíle, kterým je lidi donucovat, JEŠTĚ JEDNOU, DONUCOVAT, k označení 6.6.6., kdy to musí proběhnout na základě osobní volby, aby se na značku hezky vytvořila řada, tak šířit informaci: „STEJNĚ TO PROSADÍME POVINNĚ!“, JE TOU NEJLEPŠÍ DONUCOVACÍ KAMPANÍ.

Dále je potřeba vytvořit takový psychologický nátlak, aby to vypadalo, že jsou toho všeho schopní. Nalomená psychika davu postaví do zabodávacích center další zájemce, jen aby už měli klid. A přesně toto se jim opět povedlo. Proč Satan volí takovou taktiku? Protože už nemá čas. Myslel si, že to označení může učinit až někdy ke konci roku 2029, kdyby to lidem podal hezky navoněné. Když ale zjistil, že večery a jitra jsou tady a skutečně dochází k naplňování proroctví, byl nucen začít jednat okamžitě. Takže zvolil metodu cukru a biče. Slibem nikdy nezarmoutíš, tak řekl nejvíce vystrašeným, že označení je svoboda. Pokud však máte nedodělaný produkt, který měl pomoci ke snížení populace a najednou máte málo času, musela jeho farma lobby nastoupit s tímto modelem, kde se nežádoucí účinky v šarži 3 projevují rychle.

Protože pravděpodobně rezignoval na některé své plánované kroky, aby vůbec označovat mohl a tak dostal člověka pod svou moc, jako své zboží, protože značka odstraňuje z chromozomů podpis Stvořitele, zvolil podvod s tím, že vše bude opět normální pro ty zabodané. Ale byl malý zájem. Vedlejší účinky neutajíš, tak musel vyzkoušet další cukr a bič. Neočkování nesmí nic a očkovaní mohou relativně vše. To opět zvýšilo zájem, ale neočkovaní byli moc nespokojení. Takže se mu podařilo vychovat u očkovaných dostatečné množství nácků, kteří by neočkované rovnou popravovali, ale velká část postižených genetickou změnou si uvědomila, že je tak trochu hodně podvedl a že to není asi  to nejlepší pro jejich děti, když už oni sami podlehli.

Co musel udělat? Musel opět začít omezovat obě skupiny, když se mu začali ti jeho transhumanoidní bytosti spojovat s lidmi. A hlavně ta třetí mňamka nebyla tak nějak slíbena, že ji budou muset podstoupit a je jasné, že ani té 4 se nevyhnou, tak musel přijít s tím, že budou zabodání všichni hezky povinně. Ale to by pak nebylo o svobodné vůli. Svou nejvěrnější skupinu už hodil přes palubu, protože aby alespoň trochu uspěl nezbývá mu nic jiného, než lidi donutit k vzedmutí, aby se postavili na odpor. Zabodávat 5 až 11 leté je už přes čáru i pro mnohé doktory, takže začali mluvit. To opět přililo olej do ohně a bojovná nálada opět vzrostla. Takže je jeho cílem nyní postavit lidi proti těm vládám a jejich bezpečnostním složkám, aby lidstvo utopil v krvi. Proto se objevila ta zpráva o plánovaných krocích.

My co chápeme přesně o čem genová terapie je, že cílem jsme měli být hlavně a jedině my, kteří hledáme svého Stvořitele, JeHoVaH Boha celým srdcem, celou myslí a silou, protože hlavně nás chtěl zbavit podpisu na chromozomech našeho nebeského Tatínka, aby Kristus přišel o svou slíbenou „manželku“, tak nemohl ukázat na nás prstem, ale musel do toho zapojit všechno obyvatelstvo planety Země. Jak tedy z toho ven, když už nás nemůže nalákat? Musí dát prostor, neboli naplnit proroctví, kde to nechtěl takto nechat dojít. V Ezekielovi 38. kapitole je Satanovi řečeno, že v konečné části dnů, v ČASE KONCE, dostane do nosu háky a žádné chytračení mu nepomůže. A svůj škodlivý plán bude muset uskutečnit přes potomky Magoga, což jsou Slovanské národy.

Takže nyní stojíme před naplněním první fáze, protože bude muset učinit ty kroky dva. Pokud by se mu tu všichni vzájemně vyvraždili, tak by vše ztratil. Aby přijali lidé svého lidského zachránce, tak je musí dostat do situace, kdy takového zachránce budou hledat. Kdo má vojenské prostředky, aby je ochránil před nastoleným korporátním fašismem a Mengeleho přístupu k pacientům. Takže mírotvorce tu je. Právo na straně utiskovaných taky. Stačí pak jen aktivovat Norimberský proces II. A jak jsem obdržel zprávu, tak světlo na konci tunelu se prý už v Haagu začíná objevovat. Tlak na RF taky roste. Takže stačí tak málo, aby ten krok udělal. To neznamená, že nepopíchne své loutky ve vládách, aby ještě více přitvrdily. Naopak, je to z jeho strany velmi žádoucí. Takže zde se nacházíme v proudu času.

O čem byly ty dvě předchozí kapitoly Izaiáše? Co někteří nepochopili. Ti, kdo milují nebeského Otce se ocitli a spolu s nimi ti, kdo teprve hledají skutečné Právo a Spravedlnost, jakoby v zajetí toho všeho. Jako bychom se vrátili v čase do období Babylonu 28.10.539 př.n.l.. Za zdmi nedobytného města stál Kýros Veliký a neměl možnost útokem Babylon dobýt. Byl by to oříšek i pro dnešní armádu, pokud by jej nechtěla srovnat se zemí. Mnozí nevidí žádné východisko a myslí si, stejně jako ti Židé uvnitř města, že prostě babylonský systém nepadne. Tím je dnešní korporátní fašismus. Protože jsou všechny kapitoly, které vám předkládám proroctvím o přesně těchto dnech, ne o dnech roku 539 př.n.l., tak se ve 48. kapitole nebeský Otec odkazuje na to, co o něm prorokoval před těmito kapitolami, a že  mi dnes víme, jako bychom to viděli a slyšeli, že přesto to bylo 29.10.539 př.n.l. jinak, než toho 28.10..

Proto se Otec odkazuje dále na to, že oznámí dnešní události pro ty, kdo mu skutečně důvěřují, protože to co se nyní děje slouží celému lidstvu k pochopení, že si sami nedokáží vládnout, ale potřebují takovou vládu, kterou jim dá Kristus a ne Satan. Nezkorumpovatelnou vládu, vládu Práva a Spravedlnosti. Chce od nás jediné. ABYCHOM MU PLNĚ DŮVĚŘOVALI, protože v další části je psáno, v jedné z dalších kapitol, že Jeho myšlenky nejsou stejné, jako jsou naše myšlenky. Proto chce abychom pochopili, že tato tíseň není tísni pro nás, kdo jej milujeme, ale pro ty, kdo jej nenávidí. A pokud mu budeme důvěřovat, pak se naše mysl uklidní.

Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ (Izaiáš 48:18)

Stejně jako nic nezastaví tekoucí řeku, tak nic nezastaví mořskou vlnu. Bylo by nejlépe, kdybyste si znovu prošli celý článek a požádali nebeského Otce, JeHoVaH vojsk, aby vám dal svým Duchem porozumění. Myšlenky z 49. kapitoly totiž navazují a mají nám poskytnout důvěru a pochopení.

Izaiáš 49. kapitola

1Naslouchejte mi, ostrovy, a dávejte pozor, daleké národnostní skupiny. Sám Jehova mě povolal dokonce z břicha. Z nitra mé matky se zmínil o mém jménu. 2A má ústa udělal podobná ostrému meči. Schoval mě ve stínu své ruky. A postupně ze mne udělal vyleštěný šíp. Skryl mě ve svém vlastním toulci.

Zde nemluví Izaiáš o sobě, ale hovoří symbolicky za Jehošuu Krista. Kristus se zde obrací k celé obydlené Zemi. Odkazuje se na své podivuhodné narození. Marie dostala s Josefem za úkol, aby jeho jméno bylo JEHOŠUA. Normálně by se jmenoval asi Jákob protože to bylo tradicí, dát prvorozenému jméno po otci svého otce. Ale Josef nebyl otcem, ale pouze otčímem. Protože skutečný Kristův Otec je samotný JeHoVaH vojsk, musel dostat takové jméno, které obsahovalo jméno jeho skutečného Otce a také smysl, pro který se narodil. Co znamená Jehošua? JEHOVAH ZACHRAŇUJE. Běžně se v té době dávalou jméno Ješua, ale on byl jako Hošea, známý také jako Jozue, ten, kdo dostal za úkol dobýt Kanaan, místo dědičného vlastnictví potomků Jákoba, přejmenovaného na Izrael. A tento Hošea byl pod inspirací nazván Jehošua.

To jsou jména mužů, které Mojžíš poslal vyzvídat v zemi. A Mojžíš dále nazýval Hošeu, syna Nunova, Jehošuou.“ (Numeri/ 4. Mojžíšova 13:16)

Jeho ústa udělal ostrým mečem a co říká Písmo?

Proto čiň pokání. Jestliže to neučiníš, přijdu k tobě rychle a chci s nimi válčit dlouhým mečem svých úst.“ (Zjevení 2:16)

A Jehošua je jako naleštěný šíp v toulci samotného Stvořitele, který vždy míří přesně a nemíjí se.

A nyní k Jehošuovi mluví nebeský Otec:

(3) A řekl mi dále: Jsi můj sluha, Izraeli, ty, na němž ukážu svou krásu.

Proč mu říká Izraeli? Protože jeho lidský děda otec Josefa byl Jákob, takže praděd Jákob byl Izrael. Zde nám tedy potvrzuje nebeský Otec, že nemluví k Izaiáši, ale rozmlouvá s Jehošuou a Izaiáš jen zapisuje tyto důležité myšlenky.

(4) Ale já, já jsem řekl: Lopotil jsem se nadarmo. Spotřeboval jsem svou vlastní sílu na neskutečnost a marnost. Vpravdě je můj soud u Jehovy a má mzda u mého Boha

Jaký má pocit Jehošua? Že to co pro nás udělal, že je marné, že to nepřináší výsledek. Jak já mu rozumím. Přesto věří tomu, že soud je spravedlivý, který přichází na obydlenou Zemi a mzda za jeho činnost je u jeho Otce. A co je tou mzdou? Jeto jeho nesmrtelnost? Ne, je to jeho nevěsta, neboli 144 tisíc, které pro něj a pro Čas Konce Otec vyučil. Proč je to mzda. Protože právě oni mu budou pomáhat se správou a řízením Božího království. Jak říká Písmo, následují ho všude tam, kde je i on. On je Otcem skutečného Božího lidu, toho lidu, jenž byl stvořen Duchem, jenž je také Boží Izrael.

Za mzdu si něco kupujeme a on si za naši věrnost může koupit ty, kteří pošlapali jeho výkupní hodnotu, protože Satanem označení lidé už nejsou lidmi v Božích očích, ale jsou mrtvou krví jak vysvětluje Zjevení 16:3 a to je druhá běda. První bědou jsou vředy, které mají ti, kdo se nechali označit. A že je mají, to už mnozí z nich potvrzují, jak jim něco vytéká z různých ran na těle a ani antibiotika to nemohou zastavit. Proto Jehošua dále říká:

(5) A nyní Jehova, ten, kdo mě z břicha utvořil jako sluhu, jenž mu patří, řekl, abych mu přivedl zpátky Jákoba, aby se k němu shromáždil Izrael. A budu oslaven v Jehovových očích a můj vlastní Bůh se stane mou silou.

Co sděluje? Že obdržel úkol, aby Mu shromáždil Boží lid. Kde ten Boží lid nachází? Nachází jej v zajetí Velkého Babylonu a odtud jej musí vyvést. Co řekl JeHoVaH Jehošuovi?

Prut tvé síly vyšle Jehova ze Sionu a řekne: Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ (Žalm 110:2)

Kdo jsou Kristovi nepřátelé? Ti co o něm a o Otci vyučují lži, falešné nauky a dogmata, kvas. Proto musíme dovolit, aby to byl náš nebeský Otec, kdo nás vyučuje a ne lidé, aby nás Kristus mohl vyvést z Velkého Babylonu, protože to musí být nebeský Otec, kdo nás Kristu představí. Proto Jan 6:44, 45, 65.

Proto nebeský Otec Jehošuu oslavuje nejenom ve vlastních očích, ale v očích těch, kdo se nechají Otcem vyučit. Proto nakonec mohou říci to, co říká apoštol Pavel:

Vždyť kdo poznal Boží Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ (1. Korintským 2:16)

Proč můžeme mít Kristovu mysl? Protože Jehošua říká:

Proto Jehošua řekl: Až jednou pozvednete Syna člověka, pak poznáte, že jsem to já a že nedělám nic sám od sebe; ale právě jak mě Otec naučil, tak mluvím.“ (Jan 8:28)

Ti, kdo mají Jehošuovu mysl nečiní nic sami od sebe, ale mluví tak, jak je to naučil Otec.

6A pak řekl: Byla to více než malicherná záležitost, aby ses stal mým sluhou a pozvedl Jákobovy kmeny a přivedl zpátky i bedlivě střežené z Izraele; dal jsem tě také za světlo národů, aby má záchrana dospěla až na nejzazší konec země. 7Tak řekl Jehova, Výplatce Izraele, jeho Svatý, tomu, kdo je opovrhován v duši, tomu, k němuž má národ odpor, sluhovi panovníků: Králové uvidí a jistě vstanou, a knížata, a pokloní se kvůli Jehovovi, který je věrný, Svatému Izraele, který tě vyvoluje. 

Když se blíží začátek Času Konce, tak má Jehošua pochybnosti, protože vidí jenom Velký Babylon a samé modláře v něm. Proto říká svým učedníkům:

Opravdu, nezjedná tedy Bůh jistě právo pro své vyvolené, kteří k němu křičí dnem i nocí, i když je k nim shovívavý? Říkám vám: Zjedná jim právo spěšně. Nicméně až přijde Syn člověka, nalezne skutečně na zemi víru?“ (Lukáš 18:7.8)

Zná Kristus člověka? Velmi dobře. Když jej učedníci vidí očima, projevují víru, ale co ti, co jej nikdy neviděli, co oněm slyšeli v náboženských domech Velkého Babylonu, budou schopni Otci uvěřit a také jemu? Ale Otec jej ujišťuje, že je světlem, ne jako ten odporný Satan, jehož jméno je Světlonoš, jehož světlo pro národy je jenom pouhá tma. Ujišťuje Jehošuu Otec o tom, že i králové, dnešní politická svoloč, se mu pokloní, protože se vše děje podle Práva a Spravedlnosti a i kdyby se Satan stavěl na hlavu, stejně neuspěje.

Zde můžeme vidět, kolik důvěry nám samotný Otec prokazuje, protože ví a zná ty, kdo jej s opravdovostí hledají. Otec ví, že nám chce Satan ublížit, proto nás Jehošua ujišťuje, že nám zjedná Právo. Takže se nemusíme bát věcí, které přichází na tuto obydlenou Zemi. V osmém verši nás Otec přirovnává ke zpustošenému majetku, protože byla naše mysl indoktrinována Satanovými naukami, skrze Babylonské vězení, kam patří i evoluce a okultní praktiky, esoterika.

9 aby se řeklo vězňům: Vyjděte!, těm, kteří jsou ve tmě: Zjevte se! U cest se budou pást a jejich pastva bude na všech vyšlapaných stezkách. 10Nebudou hladovět ani nebudou žíznit ani je nebude bít vysoušející žár nebo slunce. Vždyť Ten, kterému je jich líto, je povede a bude je vodit u vodních zřídel.

Proto Krista posílá, aby se řeklo vězňům, jenž jsou ve tmě poznání a moudrosti: „Vyjděte!„. Nám, kteří hledáme skutečné Právo a Spravedlnost, Otec dá oči k vidění a uši k slyšení, abychom rozuměli, kde se nacházíme v proudu času. Protože jsme ovce Otcovy pastvy, povede nás vyšlapanou cestou a dá nám vše co potřebujeme, takže nás nebude sžírat žár Satanova slunce, jeho takzvaného duchovního světa plného tmy.

11A ze všech svých hor chci udělat cestu a mé silnice budou na vyvýšenině. 12Pohleď, tito přijdou až zdaleka, a pohleď, tito ze severu a ze západu a tito ze země Sinim. 13Vydejte radostný výkřik, nebesa, a měj radost, země. Ať se hory rozveselí radostným voláním. Vždyť Jehova utěšil svůj lid a projevuje lítost nad svými vlastními ztrápenými.

Co říká JeHoVaH vojsk? Že Jeho myšlenky jsou vyšší než naše a Jeho cesty jsou vyšší než naše. Proto naše moudrost bude podobná cestě po vysokých horách kde na nás nikdo nemůže. A dokonce ze všech zemí přijdou ti, kdo rozumí, protože se nechávají poučit, aby slyšeli: „Pojďme a vystupme společně na Jehovovu horu, k domu Pravého Boha, Jákobova Boha.“. Kdo jsou myšleni horami? Jsou to v biblické symbolice ti, komu je dána vláda, moc a autorita nad zeměmi.

Vždyť nebeský Otec slyší naše modlitby, naše úpěnlivé prosby a tak nás utěšuje právě tím, co zjevuje dále, jak to vše bude. Že nás rozhodně neopustí a rozhodně nezanechá.

14Ale Sion stále říkal: Jehova mě opustil a Jehova na mne zapomněl.

Kdo je Sion? No to jsme my. Kolikrát jsme řekli: „Jehova na mne zapomněl, Jehova mě opustil“? Proto nás utěšuje těmito slovy:

15Může manželka zapomenout na svého kojence, takže by nelitovala syna svého břicha? I tyto ženy mohou zapomenout, a přece na tebe sám nezapomenu16Pohleď, vyryl jsem si tě na dlaně. Tvé zdi jsou neustále přede mnou. 17Tvoji synové pospíšili. Právě ti, kteří tě strhávají a pustoší, dokonce od tebe odejdou.18Pozvedni oči všude kolem a viz. Všichni se sebrali. Přišli k tobě. Jakože žiji, je Jehovův výrok, jimi všemi se oblékneš právě jako ozdobami a navážeš je na sebe jako nevěsta. 

Nejprve Otec mluví k nám jako celku, ale pak se od 16. verše opět obrací k Jehošuovi, aby jej ujistil, že ti co strhávají jeho základ chrámu, kterou tu zanechal, protože Satan překroutil jeho učení. Ti co mu patří, tak k němu pospíší a ti co strhávají, jej v tomto čase opustí a zůstanou mu ti, které Otec vyvolil a budou mu jako nevěstou.

19Ačkoli jsou tu tvá zpustlá místa a tvá opuštěná místa a země tvých trosek, ačkoli nyní jsi příliš stísněna, abys bydlila, a ti, kteří tě polykali, jsou daleko, 20přece ti do tvých vlastních uší řeknou synové tvého osiřelého stavu: To místo se mi stalo příliš stísněným. Udělej mi přece prostor, abych bydlel. 21A jistě si v srdci řekneš: Kdo se mi stal jejich otcem, když jsem žena připravená o děti a neplodná, odešlá do vyhnanství a uvězněná? A tito, kdo je vychoval? Pohleď, byla jsem zanechána sama. Tito – kde byli?

A nyní obrací nebeský Otec svou pozornost k nám, k duchovní ženě, Kristově manželce. Mají nás za blázny, jsme jakoby sami. Dokonce vlastní naše děti se k nám chovají tak, jako bychom je neměli. Díky vzkříšení se stane, že mnozí pochopí a stanou se našimi dětmi a budou toužit žít pod společnou vládou Krista a budou chtít bydlet jakoby s námi. Ale pro nás to bylo jako neskutečnost, že právě toto se stane, proto si budeme říkat, až nás Osmý král na jejich popud odstraní, tak si řekneme, kde byli. Vždyť nikdo nenaslouchal našim řečem, našemu svědectví.

22Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Pohleď, zvednu ruku dokonce k národům, a lidem pozvednu svůj signál. A přinesou tvé syny v náručí a na rameni ponesou tvé vlastní dcery. 23A králové se ti stanou opatrovníky a jejich kněžny chůvami. Tváří k zemi se ti budou klanět a budou lízat prach tvých nohou; a budeš muset poznat, že já jsem Jehova, za něhož se ti, kteří ve mne doufají, nebudou stydět.

Ano, díky tomu, že nastane vzkříšení na popud Jehošuy, protože silným hlasem archanděla vzkřísí své první ovoce  v hrobech a ty co nebyli pohřbeni, bude to jako signál a tehdy sami přijdou. A jistě se nebudeme muset nikdy za našeho Otce stydět, protože jsme důvěřovali v Jeho sliby, v Jeho záchranu, v Jehošuu.

24Mohou být odebráni silnému muži ti, které již vzal, nebo může uniknout skupina zajatců tyrana? 25Ale tak řekl Jehova: I skupina zajatců silného muže bude odebrána a ti, které už tyran vzal, uniknou. A sám budu zápolit s každým, kdo zápolí s tebou, a sám zachráním tvé vlastní syny. 26A těm, kteří s tebou krutě zacházejí, chci dát jíst jejich vlastní maso; a jako sladkým vínem se opijí svou vlastní krví. A všechno tělo bude muset poznat, že já, Jehova, jsem tvůj Zachránce a tvůj Výplatce, Jákobův Mocný.

Koho má nebeský Otec na mysli, že je tím tyranem? Je to samotný Satan, který zajal svou značkou mnohé a ty své sluhy, kteří s námi krutě zachází, tak ti si ponesou svou vinu krve. Tak všichni poznají kdo je ten skutečně MOCNÝ, kdo je Bůh.

O čem je tedy tato kapitola? O tom, jak Otec rozmlouvá o svém plánu se Synem, který dal svůj věčný život, jako výkupné za mnohé. Že jeho slovům můžeme plně důvěřovat a že nic nezmění Jeho rozhodnutí, protože své stvoření považuje za své děti. Odhaluje plán pro Čas konce. A že všemu, co slíbil, můžeme skutečně důvěřovat, ač se nám to v tomto čase zdá nemožné, tak to nám potvrdí v dalších kapitolách, protože už se Jeho vlastní výroky k němu vrátili zpět a už vykonaly to, pro co byly vyřčeny.

Kéž je pro nás nebeský Otec tím, čím je pro Jehošuu. Kéž máme pokoj a pocit bezpečí z jejich blízkosti.

Váš a Kristův bratr Igi.

5 thoughts on “(2. část) Buďte utěšeny národy země, Vy, jenž jste si zamilovali skutečné Právo a Spravedlnost.

  1. V pondělí jsem zkoumala své pocity, byla jsem jimi překvapená, neb jsem cítila a stále cítím, že něco velkého visí ve vzduchu a že toho, co přichází se nemusím bát. Naopak se mohu radovat a těšit. Ač kolem informace o povinném očko a rozum mi říká, že je čas na paniku, tak srdce i duše jsou zcela klidné a těší se na věci příští.

    1. Není se třeba bát Šárko, protože je psáno, že Otcovo jméno je silná věž, kam se běží ukrýt spravedlivý. Moc děkuji za tvůj komentář. Velmi mne povzbudil.

  2. Je to vlastne úžasne jednoduché. Kto ľpie na materiálnych hodnotách a svetskom živote, kde je pomaly všetko NEskutočné (smartfón, televízia, sociálne siete, kariéra vo firme), ten je ochotný prijať aj genetický experiment. A kto citlivo vníma tú záplavu lží, ktorou sa brodíme, a uvedomuje si, že smrť nie je vždy tragédia a koniec, ten sa nepodvolí.

    1. Ano přesně tak, velmi jednoduché, žádné složitosti, jen dvě možnosti 🙂 Od začátku toto vše vnímám jako „geniální hru“ ve které se máme každý sám za sebe rozhodnout co chceme, upsat duši za současný svět ve kterém žijeme, nebo si zachovat duši za možnou ztrátu života. Je to tak jednoduché, jako v pohádkách.

      1. Jednoduché jako v pohádkách?! Ani bych neřekl… :/ Slovo POHÁDKA je synonymum pro lež, takovou tu „jemňoulinkou“ lež pro děti, která se jim dávkuje s malými dávkami jedu, které jsou postupně větší a větší, že ani kolikrát nepostřehnou v dospělosti, jak se ty lži, pověry a manipulace staly jejich součástí. Nejvíce to je vidět v období svátků, jak lidé sedí u pohádek plných spravedlivých čertů, hodných dědečků, trpaslíků a víl a já nevím koho a čeho ještě, a lidé jako zhypnotizovaní na to koukají a vůbec jim nedochází, že jejich mysl i srdce jsou zaplavovány velkým množstvím jedu a jsou vlastně tráveni. Informace od Otce JeHoVy jsou průhledné a čiré jako křišťál, že právě tito lidé, kteří jsou zvyklí na komplikované manipulace a lži, nedokážou pochopit, jak je to jednoduché, a právě proto s tím mají obrovský problém oddělit se od tohoto světa, protože ale lidé si zamilovali tmu spíše než světlo, neboť jejich skutky byly ničemné, a tak nepřicházejí před světlo, abych jejich skutky nebyly kárány“ – tak nějak je to v Písmu. Jde právě o to, že člověk je ničemný, ale přesto si to o sobě nemyslí, protože je tak zmanipulovaný a tak otupělý, že to nevidí. Proto si také myslím a nejsem určitě sám, že právě proto téměř na konci Čase Konce započalo Velké Soužení (ba právě proto), že bude a je naprosto jasné, kdo skutečně slouží tomu Zlému a kdo stojí na straně Pravdy. Koukol a pšenice jsou tak oddělovány svými skutky. Nakonec je Kristus rozdělí viditelným způsobem, proto to podobenství o kozlech a ovcích.

Comments are closed.