Dnes jsem měl celonoční vidění, abych na něm předložil mnohým, kdo chtějí opravovat tento pokažený svět, jak jej vidí samotný JeHoVaH, Stvořitel nebe a Země.

Spread the love

Dovolte tedy, abych vám popsal jak jsem byl unášen nočním viděním, aby na něm ti, kdo milují SPRAVEDLNOST pochopili, že náprava tohoto světa není možná a čemu by se taková náprava podobala.

V moci Ducha jsem se ocitl před zříceninou nějakého hradu, ale byl mu dáno jméno Houska.

To mne mátlo protože to co jsem viděl bylo skutečně zničené. Jediné co mne napadlo, proč tento název, je jeho připodobnění k temným historkám, jenž se o skutečném hradu Houska vypráví a jak oněm píše například denník.cz:

Tajemný, magický, prokletý či pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad jménem Houska. Přestože nepatří mezi největší hrady, nepyšní se obrovským parkem nebo nejstarší kaplí, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů. Jen v loňském roce jej navštívilo kolem 25 tisíc lidí. Liberecký kraj se proto snaží podpořit jeho obnovu a minulý rok přispěl více než 182 tisíc korun na nové fresky v hradní kapli.“

Celý článek najdete ...

I zde byla provedena rekonstrukce, jak odhaluje článek. Co jsem tedy viděl. Po pravé a levé straně byly zbytky budov, které vypadaly, že mají velmi narušenou statiku. Mezi oběma budovami byly zbytky hradeb a nad nimi se tyčil zbytek podobně zdobeného stropu, jenž se na Housce nachází. A byli tam lidé, kteří toužili tuto ruinu opravit. A ptal jsem se těch lidí, co to bylo pod tím stropem a proč se to snaží opravit? Oni mi řekli: „Zde byl nádherný hudební sál, nádherné divadlo s úžasnou akustikou a my chceme toto vše opravit, protože je nám smutno, že to není jako dřív.“ A zafoukal vítr a část té stavby se odlomila a bylo štěstí, že nikdo nestál pod odlomeným kusem té zdi.

A byl jsem pozvednut v síle Ducha, abych si tu zříceninu blíže prohlédl a materiál ze kterého ta stavba byla utvořena, byl velmi lehký materiál, který byl spojován dřevěnými čepy. Protože jsem byl před očima těch kdo opravovali pozvednut do výšky, kde oni nemohli, byl jsem požádán, abych zasunul část stěny s čepy do stěny, která povyskočila od části té budovy. Duch mne postavil na plošinu a já se o to pokusil. Najednou foukl vítr, když jsem stěny opět spojil a vše se opět rozpojilo a já pocítil velké nebezpečí a uviděl jsem pod sebou asi 40 metrů volného prostoru, kde bych spadl, pokud bych dále pokračoval a chtěl stavbu opravit. Zůstat na konstrukci by znamenalo jistou smrt. Velmi jsem prosil, abych tam už déle nezůstal a byl jsem opět Duchem přenesen na původní místo.

Divil jsem se proč je mi toto vše ukazováno a měl jsem se podívat za sebe. Zde jsem uviděl něco, jako dostihové závodiště, kde závodila podivná zvířata napůl koně a napůl psi. Aby bylo mi přikázáno, abych jedno z těchto zvířat rozvázal, protože bylo spoutáno něčím, jako dlouhou opratí a mělo velkou bolest ve výrazu tváře podobné koňské hlavě. Když jsem chtěl tuto oprať sejmout úplně, zvíře se rozběhlo, protože se radovalo z úlevy, ale i tak byla oprať stále na jeho krku. a nerozuměl jsem viděnému a stále jsem nad tím vším přemýšlel. Až na konci mi Duch odhalil, jak mám rozumět viděnému a co dané výjevy znamenají.

Ruina, kterou jsem viděl a kterou se snažili lidé opravit je tento svět, který Satan přivedl ke kolapsu, kde už nic nedrží pohromadě. Dělnici, kteří se snaží stavbu opravit jsou lidé, kteří milovali podívanou tohoto světa, kdy jim vše krásně znělo. Někteří se snaží toto vše opravit pomocí Právních norem, ale když zasunou čepy do původního místa, vítr, neboli tlak jenž působí proti tomu, aby se svět vrátil před Cokoliv 19, jim toto nedovolí a pokud neopustí tuto stavbu a opravu, zahynout, protože není zde žádné místo kam by se člověk mohl připoutat. Vítr je Otcův dech, Otcův Duch, jenž toto ničemné, tento svět odstraňuje.

Dostihová dráha je symbolem životní dráhy lidí, kteří se nechali tímto světem zotročit a byli vakcinační kampaní svázáni. To se projevuje v jejich zdravotních problémech, ale bude jim podán proti jed, který jim sice jejich tíseň usnadní, ale pokud si nenechají uzdu sejmout, jejich životní běh skončí zničením.

Proč mi toto bylo ukázáno? Protože mnozí postupují ve svém životě podobně, jako ti stavitelé a nedbají na vůli Stvořitele, který chce lidstvo osvobodit skrze Krista, podle jeho moudrosti. Pokud nezačnou hledat nejprve Otcovu Spravedlnost a zájmy Božího království, bude jejich život v takovém nebezpečí, že jej ztratí marným bojem. Příchod Osmého krále, krále Severu mnohé povede k tomu, kdo se nedali označit, aby s ním opravovali tu zničenou stavbu, ale plán nebude mít úspěch, protože nemá podporu tato stavba v očích JeHoVaH vojsk. Stejně jako nebude mít úspěch plán na uzdravení lidí, který bude přeživším po zásahu krále Severu lidem označeným nabídnut.

Neradujte se tedy z plánů smrtelného člověka, v jehož moci není skutečná záchrana. Hledejme svého Původce, svého Stvořitele, jehož jméno je JeHoVaH, nechme se přivést Jím samotným k Jehošuovi Kristu, aby nás mohl vzkřísit v našem posledním dnu.

Kdo tedy má ucho ať naslouchá, co Duch říká sborům.

Váš a Kristův bratr Igi.