Výroky, které potvrzují mé myšlenky z mého článku o takzvané pozitivitě ze dne 2.11.2021

Spread the love

Dnes ráno jsem ihned po zapnutí mého počítače obdržel tuto textovou zprávu. Takto mi nebeský Otec, JeHoVaH Bůh odpověděl na mou večerní modlitbu, kde jsem se dotazoval, zda skutečně mi bylo dáno porozumění, aby mi to potvrdil, protože než někoho zavést na scestí svou vlastní moudrostí, to raději budu navždy mlčet. Sami můžete porovnat, co říkají skuteční odborníci v oboru. Ať jejich slova svědčí v můj prospěch, že to co sděluji není z mé moudrosti a není to pro mou vlastní slávu. Jsem jen služebník toho, kdo mne osobně povolal v roce 1989 k této službě, abych si začal všímat našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha na všech svých cestách, abych se v ČASE KONCE UJAL DÍLA, jako  ten, kdo dosvědčí SLOVA DOBRÉ ZPRÁVY o KRÁLOVSTVÍ jenž patří Kristu, mému bratru Jehošuovi.

Pravda se nedá umlčovat dlouhodobě… 🤗

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D ,(vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF v Praze) „Společnost jsme šíleně vystrašili… Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás je jich šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu intenzivní obezitologie… Chřipka dokáže být destruktivnější než koronavirus“.

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. ,(přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF v Nemocnici Na Bulovce): „Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se koronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji“

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (přednosta kardiocentra IKEM): Na otázku, že někteří lidé promořování odmítají s tím, že po prodělání koronaviru protilátky nezůstanou dlouho v těle, takže by nám promořování nepomohlo, odpověděl: „To může říci jen nezasvěcený hlupák. Protilátky samozřejmě nezůstanou, když už člověk nemá infekci. Máme ale imunitu krátkodobou látkovou a buněčnou, která je dlouhodobá. Látková se objeví v okamžiku, kdy proděláváte infekci, nějakou dobu přetrvává, a pak vymizí. Proč by ji člověk dál produkoval, když mu nic není? T-lymfocyty už ale mají obtisknutou RNA viru či bakterie a když se znovu objeví, opět zprostředkují výrobu protilátek. Nechápu, proč tohle nikdo neřekne (?!)“

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol): „V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů velkých nemocnic. Bylo nás tam asi šestnáct z celé ČR a probírali jsme naši připravenost na příští dny. V rámci debaty se také mluvilo o kapacitách volných lůžek. Skoro každý z nás hlásil počet pacientů s Covidem-19. Bylo jich okolo 20 hospitalizovaných. Počet těch ve vážném stavu se pohyboval okolo 5. Přitom těchto 16 velkých nemocnic disponuje tisíci lůžky a všechny jsou připraveny brát covidové pacienty. Proč to píšu? Asi proto, že musí zaznívat také reálná čísla a ne jenom katastrofické dojmy, kterých je všude okolo nás plno. Znovu opakuji, a řekl bych, že mezi řediteli nemocnic je na tom shoda, české zdravotnictví je opravdu robustní, dobré a připravené…Nikdo z nás se Covidu nebojí, ale všichni před ním máme respekt…Nebojme se, ale chovejme se rozumně, užívejme si dnešních krásných slunečných dnů, vitamín D je dobrým pomocníkem v boji proti viru a hlavně věřme, že to zvládneme. Za české nemocnice Vám to mohu slíbit.“

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Bulovky): „Obtíže pociťuje asi 10% nakažených. Úmrtnost je stále stejně nízká (max 1%, v reálu asi i méně). To má k nemoci, která údajně ohrožuje existenci lidstva, daleko….“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík (lékař, senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR): “Myslím ,že musíme odlišit zrno od plev. Zjistit kdo, jak, co a proč hlásá a nastavit si normální medicínská kritéria na to, proč testujeme pozitivitu u zdravých lidí?! Co testujeme? Přítomnost aktivního viru, neaktivního viru, kusu RNA? A všude stejně? PCR kvantitativně s hodnocením i nálože viru? Neboť košík jablek a vagón jablek jsou významně různá množství jablek, byť stejných.“

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,(ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz na Masarykově univerzitě v Brně): „Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní.“

Prof. MUDr. Tomáš Zima (rektor Karlovy univerzity v Praze): “Vadí mi neustálé koronavirové strašení… Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení…. Určitě si řekněme, že přijdou onemocnění, jež budou mít stejné příznaky jako infekce SARS-CoV-2 nebo nemoc covid-19. Budete smrkat, kýchat, budete mít mírnou teplotu. To s podzimními měsíci prostě nastává a většinou se na tom také podílejí koronaviry, i když jiného typu. Vypukne panika?!“

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. (viroložka, vedoucí oddělení mikrobiologie národní ref. laboratoře pro arboviry): „Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají…. Když je někdo vyléčený, tak předpokládáme, že byl nemocný….. Většina pozitivně testovaných ale žádnou nemoc neměla. Pozitivní test navíc neznamená, že jste nakažený nebo infekční. Koronavirus se teď chová jako kterýkoliv jiný respirační virus…. Očkovat bych se nenechala, nejsem přesvědčená o bezpečnosti vakcíny, je vyvíjena pod velkým tlakem.“

Taková je realita, vystrašený národ a co dál? Názor si udělejte každý sám.

Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ (Matouš 23:37 a Lukáš 13:34)

Váš a Kristův bratr Igi

Zde ještě vkládám skutečně zajímavý rozhovor s lékařem a internistou Radanem Gocalem, měl jsem možnost se sním dříve potkat, takže mé sympatie k němu, k jeho práci jsou už z doby dřívější. Rozhovor byl pořízen v rádiu Českého rozhlasu v Ostravě. Snad paní redaktorku za tento rozhovor nevyhodí.

Jak připravit tělo i mysl na zimu? Poradí internista Radan Gocal