Pohled na pozitivitu trochu jinak, aneb proč vlastně všichni chtějí testy, které vlastně nic nedokazují.

Spread the love

Rád bych se na dnešní hysterii s pozitivně testovanými podíval trochu z nadhledu a trochu s humorem, a přitom vysvětlil, proč nás tak nutí právě k těmto testům. Tato úvaha mne napadla, když jsem odpovídal jedné kamarádce na její pozitivní proměnu, když pochopila, že trávit dvě hodiny týdně s Václavem Moravcem při sledováním jeho nekonečného seriálu na ČT24, je ztrátou času.

Pokud by nám někdo před rokem a tři čtvrtě řekl, že být pozitivní, bude znamenat BÝT NEBEZPEČNÝ, asi byste takové člověka poslali na vyšetření na psychiatrii. Celé to Cokoliv-19 divadlo vlastně říká: „KDO NENÍ NEGATIVNÍ, TEN JE NEBEZPEČNÝ!!!„. A dnes jsem si uvědomil, že je to vlastně myšleno doslovně. Vše vám vysvětlím na znázornění a určitých faktech, které vedou lidi za tímto šílenstvím právě k tomuto psychickému stavu, abychom byli negativní a ne pozitivní.

Jaroslav Dušek ve svých pořadech často s humorem vysvětluje, jak se určitým věcem dává takové pojmenování, aby to přemýšlivým lidem ukázalo, o co vlastně jde. Jeho jeden z oblíbených příkladů je slovo LÉKAŘ. Lekař vám předepíše leky, abychom si ty leky vyzvedli v lekarně, kde nás lekarnik správně vystraší těmi leky, protože nás lekař vystrašil ne mocí. A když už jsme ztratili moc, tak jediné, co nám může pomoci, je LEK.

Přesně i toto udělali z významem slova POZITIVNÍ, když nás LEKAŘI vystrašili tím, že být POZITIVNÍ znamená ZTRATIT MOC, nebo-li mít NE MOC. A proč potřebují, abychom byli POZITIVNÍ? Aby všem těmto NE MOCNÝM, mohli dát LEK. A jejich JEDINÝM LEKEM je tzv. vakcína, genová terapie, úprava DNA, aby se naše mysl stala účinky LEKU NEGATIVNÍ. Že se jim to daří, když LEKAŘI aplikují ten LEK, tak vedlejší účinky LEKU zajistí, že se staneme TRVALE NEGATIVNÍ.

No a proč potřebují dát další dávku tohoto LEKU? Protože ten LEK toho pozitivního člověka VYLEKAL málo anebo vůbec. Jak se to pozná? Tak, že je ochoten se nechat VYLEKAT znovu. On je totiž pořád pozitivní, na místo toho, aby byl TRVALE NEGATIVNÍ  a už žádný další LEK NEBUDE CHTÍT. Až toto bude splněno, ukončí se LEKOVA GENOVÁ TERAPIE.

Musíme si tedy položit otázku, proč někdo potřebuje, abychom byli NEGATIVNÍ? Představte si, že by vám někdo nabídl do konce vašeho života, že už nikdy žádné LEKY nebudete potřebovat, že bude rád, když budete jen a jen POZITIVNÍ. Jedinou věc, kterou máte udělat, je ta, že si důkladně pročtete návod, jak toho dosáhnout, jak budou ti HLAVNÍ LEKAŘI ODSTRANĚNI. No kdo by to nechtěl, že?

Proč ti LEKAŘI potřebují vaši NE MOC? Protože by nad vámi ztratili svou MOC. A to je důvod, abychom se stále báli a byli ve své mysli NEGATIVNÍ. Takže když takový testík odhalí POZITIVITU, je okamžitě možné nás vystrašit. VYLEKAT. Tak se udělá vše proto, aby každý, kdo je v našem okolí, s kým přicházíme denně do styku, takový testík po nás vyžadoval a jedině ti, co se nechali VYLEKAT a nechali na sebe působit ten správný LEK, mohou vstupovat bez testů.

Takže co je potřeba udělat? Hledat toho, kdo pro nás chce, abychom se už NELEKALI a kdo je skutečně schopen naší trvalou pozitivitu myšlení zajistit. Kdo o tomto všem mluví? Ti, co si na ústa nedali NÁHUBEK. Proč náhubek? Protože je to NA HUBĚ a ten kdo to na „hubě“ má, ten i tu „HUBU“ BUDE DRŽET. Takže Lekaři ví: „Aha, tam toho bez náhubku jsme ještě nevylekali, proto jej musíme VYLEKAT JINAK.“. Jak? No pošleme na něj ty už VYLEKANÉ. A jak to udělají? No řeknou, že ti NEVYLEKANÍ, TI jsou příčinou jejich strachu, kdy je ONI musí LEKAT a PAK SE JIM MUSÍ DÁT TEN SPRÁVNÝ LEK.

Když jsme byli jako děti, tak pokud nás někdo vystrašil, hledali jsme pomoc u tatínka a maminky, našich rodičů. Tam jsme se cítili v bezpečí a ten kdo nás strašil, už na nás nemohl. Jenže dnes už dětmi nejsme a je pro nás těžké hledat něčí ochrannou náruč. Co je asi nejdůležitější k pochopení z těchto vytvářených strašidelných situací, je to, že ti, co to dělají, POTŘEBUJÍ NAŠI MYSL OVLÁDAT, ZÍSKAT NAD NÍ MOC a my, abychom pak získali NE MOC. Musí tedy existovat pro jejich chování racionální důvod. Potřebují lidé, kteří to řídí, peníze? Ne nepotřebují, sami si je kdykoliv vytisknou. Ty vnutili nám, že my je potřebujeme, aby se oni stali MOCNÝMI. Hebrejština má proto slovo elohim (אֱלֹהִים). A my jsme toto slovo do češtiny přeložili slovem bohové.

Způsobuje v lidské společnosti jejich působení peněz skutečné štěstí, anebo spíše rozdělení?! Co vidíme? Já osobně vidím to druhé. Když jsem se v roce 2009 na rok stal bezdomovcem, najednou jsem se ocitl mimo systém. Zažil jsem něco, co mi připadalo do té doby nemožné. Žít s důvěrou, že se o mé potřeby, pokud budu jednat v souladu s morálními zásadami, postará Ten, kdo mi život skutečně dal. Zažil jsem svobodu, kterou jsem od té doby začal pociťovat znovu, až jsem opět ze systému odešel, ale jinak, než by si někdo mohl myslet. Stalo se to 19.8.2018, kdy jsem po třech infarktech řekl dost, kdy jsem se snažil vydělat na dluhy prací i 18 hodin denně, ale vše mi jenom proplouvalo mezi prsty. Tehdy jsem nebeského Otce, Stvořitele nebe a Země požádal, aby to byl skutečně On, kdo mne povede, jak ohledně práce, tak i dalšího života a ať je to On, kdo sjedná mou mzdu, že už prostě nechci pracovat pro peníze.

Toto nedokázal můj tehdejší zadavatel práce pochopit a musel jsem dva měsíce pevně věřit (důvěřovat), protože jsem věděl, že do 15.10. se můj život změní, že se to stane. Má důvěra byla velmi důkladně vyzkoušena a za 14 dní od 15.10. bez jediné koruny, se můj život proměnil způsobem, že jsem měl dokonce možnost začít bydlet sám a plně se věnovat duchovním věcem. Práci, kterou jsem získal díky vedení nebeským Otcem, tak ta byla o tom, že já jsem byl pánem času a ne někdo jiný. A musím i touto cestou poděkovat svému duchovnímu bratrovi, že mi toto vše bylo umožněno právě proto, že on sám velmi dobře chápal mé potřeby pro tuto mou duchovní činnost.

Proč se o tom takto zmiňuji. Protože vím, že i dnes, kdy jsme dospělými lidmi a přesto se často necháváme vystrašit jako ty malé děti, že máme možnost před tímto strachem utéct. Položili jste si někdy otázku, proč je mezi bezdomovci mnoho inženýrů, doktorů, prostě vysokoškolsky vzdělaných lidí a proč se vlastně nechtějí svého bezdomovectví vzdát? Proč tolik pijí? Je to proto, že i oni se už nechtějí vrátit do systému plného strachu. Alkohol jim vytváří pocit uvolnění a únik z reality. Jediné, co nemají, je to, že nemají Otce, který by je vedl. Proč jej nemají? Protože jim systém nalhal, ti co je strašili, že žádný Stvořitel nebe a Země neexistuje.

Tiskařům peněz dnes patří vše. Vaše dluhy, dluhy zemí, ze kterých vytvořili korporace, tedy firmy. Patří jim všechny loutky, které za jejich vytištěné peníze vytváří politiku strachu a donucování. A co je to poslední, co jim chybí, aby vás ještě více mohli ovládat? Tak tím je potřeba VAŠÍ NEGATIVITY. Čím víc negace, tím více rozdělení, tím větší potřeba pozitivních testů, NE MOCNÝCH LIDÍ ač samotný test a jeho pozitivita o ničem nevypovídá. Vezměte jim tuto hru, sundejte si náhubky, abyste nemuseli držet „hubu“ a jejich božství (moc) se rázem rozplyne jako pára nad hrncem.

Proč si touto dobou procházíme? Protože nebeský Otec to chce jednou provždy změnit, ale pro mnohé z vás jsou důležitější peníze, které vám byly vnuceny jako nástroj k zotročení, K VYTVOŘENÍ NESPLATITELNÉHO DLUHU, protože tiskárna vytiskne vždy tolik, kolik poručí tiskaři, ale po vás chtějí víc, než vytiskli. A co jim za to musíte dát? Své domy, svůj majetek a hlavně svůj strach, který z nejistoty, že když budete bez potištěných papírků, vás přivede do nouze. Pokud byste jejich optiku nepřijali, tak se oni stanou bezdomovci a oni by vás museli žádat o kousek chleba. Skutečně tak chcete dále existovat? Pokud ne, tak čtěte dále, abyste pochopili čeho se tak bojí ti, co vás zotročují.

SKUTEČNÝM OTROKEM JE POUZE TEN, KDO NEUMÍ ŽÍT BEZ OTROCTVÍ!

Nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, náš skutečný Stvořitel, neposlal na Zemi Jehošuu, aby se jen tak, pro nic za nic, díval na to, jak ho skuteční otrokáři tohoto systému zabijí a budou jej týrat, než jej zavraždí. Ne. Poslal ho tu proto, že to byl praotec Adam a pramatka Eva, kdo se nechali dobrovolně dokonale podvést a ztratili tak moc nad svými životy a nechali působit NE MOC, tedy hřích a ten se rozšířil na všechny jejich potomky. Mohou jejich děti za toto prokletí? Nemohou, ale aby je jejich prokletí někdo zbavil, musel prokázat, že on sám má takovou MOC a jedině vražda jej může zbavit života.

Měl Kristus nedokonalé tělo? Ano, stejné jako my. Co měl a co lidé, až na pár výjimek, neměli? Měl skutečnou Lásku ke svému nebeskému Otci. A co měl ještě k tomu? Měl v sobě věčný život. Takže co by se stalo, kdyby nebyl zavražděn? Žil by až do tohoto dne, ale jeho tělo by mu přestalo fungovat, protože bylo schopno fungovat pouze asi 120 let. Co bylo důležité? Aby ten věčný život mohl lidem vrátit a to lze jen a jen smrtí, ale ne sebevraždou. Protože nemohl lhát, to by jednal ničemně, stejně jako nemůže lhát nebeský Otec, slíbil, že se na Zem vrátí, aby jednou provždy lidstvo otroctví zbavil. Proroctví říká, že to bude za 2000 let od jeho smrti. Kdy se toto naplní? 2033. Ale řekl také, že ty dny budou zkráceny. Proč? Protože by nepřežilo žádné tělo, ale k vůli vyvoleným ty dny Otec zkrátí.

Kdo jsou vyvolení? Jsou to ti, kdo stejně jako Jehošua milují svého nebeského Otce. Nemilují ho proto, že by Otce viděli, milují ho proto, že jej hledali a uvěřili Kristovým slovům, že ten pořádek na Zemi přijde udělat. Co se má stát, než to Kristus udělá? Má propuknout VELKÉ SOUŽENÍ. Jak se má projevit? Tlakem který tu nikdy nebyl. Co je největší tlak na psychiku lidí? STRACH Z NEMOCI, která způsobí, že lidem budou odňata základní lidská práva, svobodně nakupovat a svobodně prodávat, bude jim omezen běžný život. Děje se to? Pokud vidíte, že ano, tak máte vlastní důkaz o tom, že Kristus nelže.

Do kdy se ta svoloč rozhodla, že vás zničí? Do roku 2030. Je to plán Agenda 2030. Šlo těm dobrákům někdy o to, aby byla skutečně zachráněna tato planeta? Tak proč vám připravili zelený úděl, kdy výroba jednoho elektromobilu je minimálně 3x větší zátěží pro přírodu? Proč začali vyrábět elektrickou energii způsobem, kdy fotovoltaické panely jsou nejenom málo výkonné, ale jejich likvidace je z ekologického hlediska další ranou do životního prostředí? Proč vás zbavili ekologických skleněných obalů například pro mléko a daly vám jej do krabic, které zatěžují ekologii? Toto udělá ten, kdo miluje přírodu?! Proč postavili větrníky na elektrickou energii, když jejich otáčení zabije za jeden rok víc ptáků, než samotná atomová elektrárna za 100 let svého provozu? To je ekologické?! Proč je vše na proud a když nebude, tak do 8 dnů podle německé studie vše zkolabuje a nikdo to už nezastaví? Skutečně stále věříte těmto lidem, kteří to prosazují, že je to pro záchranu planety?

Nepočítají tak náhodou s tím, že se ukryjí někde v podzemí či na ostrovech, kde mají na několik let připraveno vše potřebné k životu, ale vás tam nevezmou? Nemělo by vám toto vše být divné, že se právě teď děje? Jak toho všeho dosáhli? Tím, že vám řekli, že bez jejich papírků to nejde. Jak to, že si je netisknete sami, když je tak potřebujete? Není vám to divné, co vše Československo mělo, dokud si peníze tisklo samo? Myslíte si skutečně, že chleba, který stál tehdy 4,20 Kčs neměl hodnotu 4 marek západoněmeckých? Že tu někdo vytvořil iluzi, že existuje nějaký kurz? Nebo když byste snědli ty 4 marky, že se nasytíte jinak, než když spolknete tehdejší mince?

Čeho se ti mágové peněz tak bojí? Že toto člověk pochopí a že je už nebudete potřebovat. A přesně toto vám Kristus nabízí stejně jako nebeský Otec. Žít jako lidé, kteří nejsou otroky. Co vás naučili OTROKÁŘI? Že je toto nemožné a že když Kristus nepřišel hned, tak že je to všechno jen pohádka. Tak proč se té pohádky tak bojí? Proč uctívají Satana, jak jsem vám ukázal v předchozích článcích? Nebude to náhodou proto, že se vše odhalí, jak vám lhali celou dobu ač sami věděli, že to žádná pohádka není? Co jim Satan slíbil? Že když budou pány nad vaším životem, když vás označí, že vyhraje a oni budou stále mít svou moc, své božství. Je Satan lhář? Neřekl Kristus, který lhát nemůže, že je otcem lži? Řekl. Chtěl vás Kristus někdy zotročit? A četli jste to někde v Písmu? Ne nečetli, protože buď jste Písmo nečetli vůbec a pokud ano, tak víte, že toto nikdy nedělal, tak proč jej odmítáte? Proč odmítáte poznat nebeského Otce, aby se vám dal najít? TO SKUTEČNĚ CHCETE BÝT STÁLE OTROKY DESPOTICKÝCH OTROKÁŘŮ?

Zkusme o tom všem přemýšlet.

Tlak, který je připuštěn, tu není proto, že musíte trpět a Kristus s nebeským Otcem se nad tím vším radují. Ne, ten vás má probudit, abyste toužili žít jako lidé a ne jako otroci. Pokud chceme žít jako lidé, musíme se zbavit příčiny, ne jenom stále SE OPAKUJÍCÍCH NÁSLEDKŮ, jak to například dělá skupina CHCÍPL PES, že si chtějí zachovat to své jisté, že budeme odstraňovat jenom následky. A CO TI OSTATNÍ? Hnutí Chcípl pes nepotřebují změnu, jen si potřebují udržet vlastní byznys. A když se vše vrátí do normálu, tak se z nich zase stanou arogantní lidé, kteří přece něco vybudovali. Je hospoda dřina? To si pište že je. Rok jsem jednu měl a vím přesně, co to obnáší. Když nemáte peníze, které vám tiskaři neposkytnou a děláte pro lidi za 200 Kč denně 18 hodin celý rok.

Error v systému je samotný systém, ne jeho jednotlivosti. Ale ten systém nezměním tak, že budu myslet jen na sebe a své vlastní záležitosti, které když se vyřeší, tak já se budu mít opět dobře a ostatní ať raději zemřou. Ne, ne, ne, MUSÍ BÝT ODSTRANĚN OTROKÁŘ a ON NENÍ ČLOVĚKEM. JAK HO CHCETE SAMI PORAZIT? Proč se vy, v jejíchž žilách proudí zbytky Judovy krve, ač to nevíte, protože vám to OTROKÁŘ, KTERÝ NENÍ Z TOHOTO SVĚTA, ZATAJIL, a máte to stále v českém znaku před očima, že to tak je, proč se nevrátíte k svému Stvořiteli? Vždyť Kristus je i vaší krve. Proč tak toužíte po esoterice, která je jenom jinou částí stejné mince, kde je vám vysvětlováno, že Otec svým dětem nedal Dopis, ze kterého můžeme vše jasně pochopit, i to, co se nyní kolem nás děje. Bude OTROKÁŘ říkat, že si jej máte číst, že mu máte věřit? Nešel by sám proti sobě?!

Jsou mé myšlenky skutečně tak nelogické, když vidíte kolem sebe jen zlo a ničemnost. Všude vám to OTROKÁŘ UKAZUJE, jako TŘEBA například firma OKAY, touto odpornou reklamou.

Není to tak čirou náhodou Bafomet? Žena s kozlí hlavou?

Takže to není satanské, že? Teď jste se oblékali do masek a mysleli jste si, jak je to vše super, jenže vám někdo zapomněl vysvětlit, proč je to odporné a proč to nemáte nikdy dělat. Oblékáním do masek jste Satanovi řekli, že chcete být jako on, že chcete být démony a proč vás to takto naučil? Protože 1.11. 2092 př.n.l. začala potopa a sejmutím svých masek dáváte najevo opuštění lidských těl, které museli padlí andělé 1.11. učinit, jinak by se utopili. Proč máte 1.11. každý rok svátek všech svatých? Protože je to připomínka všech takzvaně „svatých“, tedy těch padlých andělů, co museli Zemi opustit. Stále vám to nedochází? Takže co si dnes všichni připomínáte? Své mrtvé, že? To jako vážně?! Ne, vy si připomínáte utopená děcka těchto padlých andělů, která se utopily právě 2.11.2092 př.n.l.. Tak vás ten OTROKÁŘ VODÍ ZA NOS a CÍRKVE MU V TOM PLNĚ POMÁHAJÍ, PROTOŽE JSOU JEHO.

Kéž by vám tento článek pomohl, abychom začali hledat skutečně toho, kdo nás Stvořil, JeHoVaH Boha, kéž máme radost z toho, že Jehošua přišel zpět, ač jej zatím ještě nevidíte. Jeho přítomnost je totiž zprvu neviditelná, teprve ve svém konkrétním čase jej uvidí každé oko, nejenom ti, kdo jej skutečně následují a dává se jim poznat. Přeji vám, aby vás už Satan nepodváděl tak, že si toho nejste schopni povšimnout.

Váš a Kristův bratr Igi

4 thoughts on “Pohled na pozitivitu trochu jinak, aneb proč vlastně všichni chtějí testy, které vlastně nic nedokazují.

  1. trávit třeba jen 10 minut sledováním prestitutů a prestitutek na ČT, Prima, Nova a pak se podívat na hovínka.cz je naprostý masochismus toho daného jedince.

Comments are closed.