Znáte někoho, kdo by sám od sebe jedl tuhu? Krmil vás někdo někdy tuhou a přitom vám říkal, jak je to zdravé? Pokud ne, pak by Vás měl tento článek velmi zajímat. Proč? Protože se něco změnilo a Vy sami přemýšlejte selským rozumem, zda to není ke škodě člověka.

Spread the love

Mnozí z Vás už slyšeli o GRAFENU, látce, která se nachází v těch zázračných přípravcích proti COKOLIV 19. Zkusme se na tuto látku podívat trochu jinak, než o ni mluví vědecká komunita, která zjistila, že se v tečce tento Grafen vyskytuje. Kéž je mé vysvětlení srozumitelné i dětem a k tomu ať mi pomáhá Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh ve jménu Jehošuy Krále a Krista.

K celkovému porozumění budu používat různá znázornění, která pochopí i děti 4 ročníku základní školy. Představme si, že máme stavebnici Lega. Je to velká stavebnice a v ní nalezneme stavební kostičky mnoha barev. Některé jsou malé a jiné dlouhé, tak jak to známe. Každá kostička má nahoře výstupky, to jsou klíče a uvnitř kostky je zámek. Proto ty kostičky mohou držet při sobě, když je k sobě zámkem a klíčem přiložíme správně. Pak , když je zase chceme od sebe rozdělit, musíme vyvinout určitou sílu, aby se kostičky rozpojily.

Každá barva znázorňuje jeden konkrétní prvek, který z přírody známe. Tuha je černá, takže si vybereme kostičky černé barvy. Každá jedna kostička je jeden atom. Aby atomy mohly držet dohromady, musí u nich fungovat systém klíčů a zámků. Pokud je atom samostatně oddělen od ostatních atomů, má vždy uvnitř sebe a na venek stejný počet zámků a klíčů, kterým se říká elektrony a protony.  Klíče jsou elektrony a mají takzvanou zápornou hodnotu. Zámky jsou protony a jsou ukryty uvnitř kostičky a ty mají kladnou hodnotu.

Pokud vezmeme magnet, tak víme, že jednou se dva magnety k sobě přitáhnou a jindy se odpuzují. Pokud se přitáhnou, tak se spojí, ač nemají žádný viditelný klíč a zámek. Pokud jsou to slabé magnety, lze je lehce oddělit od sebe, pokud jsou silné, tak je to někdy velmi namáhavé. V chemii se tomu říká, chemické vazby. Ty jsou také pevné a nebo slabé. Pokud jsou slabé, pak se látka z určitého prvku lehce rozpustí  například ve vodě. Je to jako když do vody nasypeme trochu cukru a ten cukr se najednou ztratí, ale voda při jejím pití změní chuť, najednou zesládne, ale žádný cukr tam nevidíme.

Co se stane, když toto uděláme s tuhou? Tuha se také postupně začne rozpouštět a voda po čase z černá. Ale není to jako u toho cukru. Takže víme, že chemická vazba tuhy je silná.

Abychom mohli tuhu vidět, potřebujeme mít takových atomů, tedy kostiček Lega víc, než je obyvatel například v celé České republice. Ty kostičky jsou tak malé, že je velmi problematické je vidět tím nejlepším mikroskopem. Často vidíme, že tvoří mnoho kostiček určitou strukturu. Tomu se říká krystalická mřížka. Tyto mřížky vytváří stejné tvary, kdy každý atom v takové mřížce leží přesně tam, kde má ležet..

Představme si to tak, že na klíč kostičky připneme zámek jiné kostičky a když ta kostička bude vypadat jako Lego kostička, která má dvě řady klíčů po šesti klíčích na každé straně. můžeme další zámky připevnit tak, že dospodu dáme první kostičku a na dva krajní klíče napojíme další dvě kostičky zámky a klíči k sobě a vznikne nám písmenko V. Pak vezmeme další 4 kostičky a na zbývajících 8 klíčů dáme do strany tyto čtyři kostičky a už máme lodičku. A když budeme přidávat další kostičky, tak dáme nahoru stejnou kostičku, která zpevní tu lodičku uprostřed, aby se ty krajní kostičky lehce nevylomily a můžeme na další volné klíče připojovat další kostičky, až vytvoříme něco velkého. Přesně tak to se tvoří viditelná hmota.

Tuha je zvláštní tím, že vytváří pláty. Představme si to tak, že si koupíme tvrdý sýr, který už je naplátkovaný, ale když chceme jeden plátek vyjmout, stane se nám, že se plátek roztrhne. A stejně tak se chová plátek tuhy. Proto s ní můžeme psát, protože několik plátků najednou se odtrhne a zanechá na papíru stopu ve tvaru například písmene.

Co víme, že ty elektrony, ty klíče vytváří takzvaný obal atomu. Představme si to jako slunce, které je koulí a kolem něj obíhají planety. Těm oběžným drahám se říká spin. To není tak důležité a na každé dráze může obíhat jen přesně daný počet elektronů, tedy jakoby planet. Aby se ty sluníčka mohla spojit do nějaké struktury a vytvořit shluk, tedy krystalovou mřížku, musí se určitých planet zbavit. Tak se stanou ta sluníčka bez těch planet kladně nabitými atomy a tomu se říká kladné ionty.

Jak se to stane? Musí do sebe jakoby narazit dva atomy, které tou srážkou  z toho jednoho atomu ty elektrony, ty planety uvolní. Čím více jich ten jeden atom uvolní, tím více se ty dva atomy k sobě přiblíží. Protože se při tom uvolní velké množství energie, bylo zjištěno, že slučováním, neboli syntézou získáme víc energie, než štěpením.

Tak se ty dva atomy spolu spojí jako dva magnety a drží při sobě. Ale kolem jsou jiné atomy a ty na krátkou chvilku přijmou na svou dráhu ty uvolněné elektrony, takže se daný atom stane záporným iontem a ten hledá, kdo má navíc několik protonů a to jsou ty dva spojené atomy k sobě a tak se k nim přidá a stanou se takzvaně neutrálními prvky, ani kladnými a ani zápornými. Budou to dělat tak dlouho, až vytvoří krystalickou mřížku, která má vždy stejný tvar. U tuhy se to děje tak, že se spojí vždy šest uhlíků a vytvoří hexagram. Vypadá asi takto:

C

C            C

C            C

 C

Toto je základní struktura tuhy, říká se jí grafen. Pokud bychom měli jen 6 těchto kuliček, najdeme přesně toto. Ale neviděli bychom je. Když bychom měli těch kuliček například 60 tisíc, můžeme je roztáhnout jako koberec a vytvořit toto:

Obrázek jsem stáhl z Wikipedie zde. Ale mi nechceme koberec, my chceme, aby to bylo vidět. Takže musíme ten koberec rozřezat na stejně velké pláty a naskládat je na sebe. Tak nám vznikne toto:

Tento obrázek je ze stejného zdroje. No a velmi moudří muži, vědci, kteří ovládli nanotechnologii, kdy si mohou hrát s atomy daných prvků jako s Legem zjistili, že ideál je, vzít šedesát těchto atomů uhlíků, 60 kostiček a vytvořit kouli. To se jim podařilo a vytvořili toto:

Víme, že tuha je velmi měkká. Je to velmi logické, protože jeden plátek je tak tenký, že jej lze lehce protrhnout. Ale když vytvoříte toto:

Stane se to tvrdším než Titan. Obrázky jsou stále z toho samého zdroje. A když zvládáte technologii, že si můžete hrát s atomy jako s Legem, můžete udělat grafenový koberec, který bude jako balící papír na vánoční dárky a můžete jej opět dostat do tvaru koule, kde uprostřed bude dostatek místa, abyste tam schovali nějaké to překvapení, nějaký ten dáreček. Vlastností této látky jsou fascinující. Proč? Odolává vysokým teplotám. Je dostatečně stabilní a elektricky negativní. Takže dárek, který je ukrytý v tomto obalu, není ovlivněn okolím, neboli elektromagnetickým polem. Takže dáreček může být určitá elektromagnetická informace, kterou vložíte na nosič.

Vy starší si vzpomenete na magnetofonový pásek, kde se také ukládala elektromagnetická informace, kterou to správné zařízení, tady to byla magnetická hlava, dokázalo přečíst a mohli jsme si poslechnout například Karla Kryla a jeho písničky, které soudruh neměl rád.

Ale kazetovou pásku tu vidíme, že? Takže to bylo mnoho atomů, mnoho kostiček. Zde je to jiné. Zde se vytvoří dutá kulička, aby se do ní vlezly 4 uměle vytvořené látky, podobné těm, které máme v našich buňkách a do nich nahrajeme informaci, kterou si umí ty naše buňky přečíst. Protože elektromagnetické pole by tuto informaci rychle zničilo, je třeba odrušit vliv okolí. Proč 4 různé látky jako ta magnetofonová páska? Aby byla jistota, že vzkaz bude 100% předán.

Proč je do tohoto grafenu přidán oxid, neboli kyslík, jeho atomy?  Vy ten grafenový obal musíte nějak v té buňce otevřít. A kyslík je jeden ze základních potravin buněk. Takže když jej buňka odebere, tak se obal, ta velká koule, která ukrývá dáreček otevře a buňka si přečte ten vzkaz protože takto už dávno komunikuje. A začne dělat to, co si tvůrce dárečku přeje. Začne vytvářet Spike proteiny z těch takzvaných pásků, kde ta informace byla. Takže máme vyřešeny dva problémy. Zaprvé, aby se informace dostala tam, kde to potřebujeme. Za druhé, aby náhodou buňka nemohla tvrdit, že nemá dostatek materiálu, tak mu ji ti tvůrci dárečku pěkně naservírují a mají 100% jistotu, že buňka začne vyrábět ty Spike proteiny, které nejsou pro tělo prospěšné a ještě si informaci uloží a předá dalším buňkám.

Tělo na napadené buňky zaútočí a grafenový obal  se roztáhne kolem těch buněk, které navštívil. A hádejte, kde se ten grafen dostane nejdřív? Do plic a do pumpy, která krev roznáší po celém těle, tedy do srdce. A lékaři se strašně podivují, že pacienti mají problém s dýcháním a že mají záněty srdečníkového svalu.

PROČ TAK NECHTĚJÍ TVŮRCI TĚCHTO DÁRKŮ, ABYSTE SE LÉČILI IVERMEKTINEM? Protože když jej budete mít v těle, v krevním řečišti, tak ten obal grafenu otevře dřív, než se dostane do buněk a to zničí informaci, kterou nahráli na ty čtyři magnetofonové pásky. Úmyslně Vám neříkám odborný název těchto nosičů.

Cílem těchto tvůrců totiž není Vás ochránit, ale zabít vlastním imunitním systémem a Ivermectin a další účinné léky na této bázi ničí a rozbalují dárečky dřív, než je dostanete do buněk.

Grafen je velmi toxický a má i další nežádoucí účinky, stejně jako tuha, KTEROU JSTE NIKDY NEKONZUMOVALI A NIKDO VÁM NIKDY NETVRDIL, JAK DOBRÉ BY TO PRO VAŠE TĚLO MĚLO BÝT.

Snad je to dostatečně srozumitelné. JeHoVaH Bůh už brzy s těmito šmejdy udělá pořádek, nebojte se. Více naleznete v mých dalších starších článcích.

Chvalme Jah, našeho Stvořitele a to ve jménu Jehošuy Krista, protože dává porozumět skrytým věcem těm, kdo jej s opravdovostí hledají. Chvalme Jehošuu, protože přichází, aby udělal na Zemi konečně pořádek.

Váš a Kristův bratr Igi.

2 thoughts on “Znáte někoho, kdo by sám od sebe jedl tuhu? Krmil vás někdo někdy tuhou a přitom vám říkal, jak je to zdravé? Pokud ne, pak by Vás měl tento článek velmi zajímat. Proč? Protože se něco změnilo a Vy sami přemýšlejte selským rozumem, zda to není ke škodě člověka.

Comments are closed.