Léto se nám dostává do druhé poloviny a přichází měsíc, zajímavý měsíc. Zkusme se na něj podívat z různých stran a dát si nějaké zajímavosti do souvislosti

Spread the love

V čem je měsíc SRPEN, či AUGUST tak zajímavý například z dějinných záznamů? Jak vznikl název tohoto měsíce? Proč slovanské národy přijali název AUGUST, když slovo odvozené od podstatného jména SRP, který byl až do poloviny minulého století hlavním symbolem sklizně a daleko víc odpovídá povaze měsíce, co by ročního období?

Mám tento měsíc rád a to nejenom proto, že jsem se v něm narodil. S láskou vzpomínám na dobu žní, kterých jsem se účastnil už od 13 let, kdy jsem trávil čas na chalupě mých rodičů, kterou už pro chamtivost nemáme možnost navštěvovat.

Byla to doba, kdy jsem musel vstávat pro mne nezvykle brzy, už po 4 hodině ranní, abych stihl nasednout na traktor s vlečkou, který sloužil jako autobus JZD, aby nás převezl na potřebné místo, kde se svážely balíky slámy, které kombajny vytvořily, když kosily pole. Babička mi vždy připravila snídani a dbala na to, abych nezaspal.

Návrat pak opět zajistil traktor autobus a nebylo to dříve jak po 18 hodině večer. Někdy se pracovat nemohlo, když pršelo, protože sláma by v mokrém stavu mohla v balíku začít vytvářet potencionální ohnisko samozápalu, když by se zapařila. I bez vlhkosti byly balíky dost těžké, takže to nebyla fyzicky úplně jednoduchá práce.

Co mne bavilo velmi, byl ten nesourodý kolektiv, často žen, z různých vesnic, které spolupracovaly a přitom vždy s humorem. Nás mladší si dobíraly a dělaly si z nás legraci. JZD se vždy postaralo o vydatné svačiny a velmi dobré obědy. Byl jsem knedlíkový a když byla rajská například, tak dvanáct domácích knedlíků, jídlo připravovaly kuchařky, které přes rok měly jinou práci, nebyl žádný problém. Někomu se to může zdát divné, ale já si to užíval. Za tři týdny, kdy tato sklizeň probíhala, jsem vydělal neuvěřitelných 1500,- Kčs čistého a nikdo nehleděl na to, že mi není 15 let.

Takový výdělek byl v mnoha místech běžným měsíčním příjem v mnoha profesích, například v kadeřnictví. Proto je srpen pro mne měsícem, který skutečně miluji. Tento měsíc je však výjimečný i z jiných důvodů. Víme, že mnoho národů označuje SRPEN slovem AUGUST. Ač se to na základních školách v hodinách historie, či dějepisu učí, toto pojmenování má svou podobu, díky římskému císaři, který se jmenoval Gaius Iulius Caesar Octavianus, nebo zkráceně Octavian.

Ten si dal v roce 27 př.n.l. nové jméno a prohlásil se za Císaře Augusta. No aby měl na věky svou památku, pojmenoval osmý měsíc tímto svým jménem. Proto je všude tam, kde římská moc dosáhla své autority, označován tento měsíc jménem AUGUST. Sám také v tomto měsíci umřel a to roku 14 n.l. 19 den.

Podle Písma, Danielova proroctví, byl Octavian v postavení Krále Severu a díky jeho politické činnosti a diplomacie, svrhl a na stovky let přemohl Království Jihu. Přesto tomuto Králi Jihu, jeho soupeřce, kterou byla Kleopatra VII.  a její muž byl Octavianův rival Marcus Antonius, jeho vzdálený bratranec, tak jim zachoval potomstvo. Jeho sestra Octavia, proto se jmenuje nejoblíbenější vůz Evropy po ní, která byla Antoniovou první ženou, měl sní jednoho potomka, stala se opatrovnicí jejich tří dětí a jejich potomci dnes sedí v mnoha vládách po celém světě a jsou též zastoupeni ve všech královských rodech tohoto světa.

Nástup Octaviana nebyl vůbec růžový. Všichni jej nenáviděli, ale protože byl adoptován prastrýcem Juliem Gaiem  Ceasarem a byl jmenován jako jeho zákonný nástupce v Ceasarově závěti a stal se dědicem jeho majetku, který mu římský Senát nechtěl vydat, musel se uchýlit k určitým tahům, aby jej Senát uznal. Rozdal tedy část zděděného jmění lidu Říma, dohodl se s některými Senátory, že se nikdy nestane IMPERÁTOREM ŘÍMA, jako to udělal jeho prastrýc Julius Ceasar a uzavřel takzvaný druhý TRIUMVIRÁT s Markem Antoniem a třetím do mariáše Marcusem Aemiliusem Lepidem.

Lepidus brzy na to, protože měl ambice převzít Octavianovy vojáky z kola vypadl a skončil ve vyhnanství v jižní Itálii, kde mu zůstal jediný titul, který dnes používají papežové, PONTIFEX MAXIMUS. Myslíte si někdo, že tento Lepidus má něco společného s Kristem? Asi tolik, jako má MĚSÍC NA NEBI SPOLEČNÉHO S MARSEM. Ale s falešným uctíváním různých římských božstev má tento vzor papežů mnoho společného. Například odívání a zlaté předměty, prsteny a kříže.

Aby se Octavian mohl stát budoucím AUGUSTEM, potřeboval se dostat na kobylku Markovi Antoniovi. Úplně nelepší by bylo, kdyby spáchal sebevraždu. Toho dosáhl nepřímo tím, že podplatil Marcusovy přátele, když začali spolu bojovat nejprve u Řeckých břehů a poté v roce 30 př.n.l. u Egyptských břehů.

Velmi zajímavou paralelou obou postav, jak Marka Antonia, tak Octaviana jsou dnešní dvě postavy. A úplně náhodou je ten jeden potomkem Marka Antonia. A ještě větší náhodou je, že ten Marcusův potomek je stále v pozici Krále Jihu, ač už není ve funkci.

Marcus byl děvkař, velmi inteligentní děvkař, kterého miloval lid a také armáda. A ten jeho potomek je také velký děvkař a také jej mnozí milují a také má vysokou inteligenci. Kdo že je ten muž? Donald Trump.

Octavian dnešních dní je také člověk, který má stejné vlastnosti, zda je tam nějaká pokrevní propojenost nevím, ale je také nadprůměrně inteligentní. Každý svůj krok má promyšlen na deset tahů dopředu a má ve svém srdci stejný cíl, který měl i Octavián. VYBUDOVAT CELOSVĚTOVÉ IMPERIUM, KDE BUDE PLATIT PRÁVO. Shodou okolností, či boží prozřetelností je i on Králem Severu. A je to Vladimír Vladimírovič Putin.

Představme si, jak moc by Octavianovi komplikovalo, kdy zůstal Antonius na živu. Egypt byl obilnicí Římské říše. Stačilo málo a Antonius by mohl svůj vliv výrazně posílit jenom tím, co už udělala Kleopatra VII., než se s ní dal dohromady. Ta dala jídlo svému lidu na úkor Říma. To vážně narušovalo ekonomiku. Musel by se Octavian stále s Marcusem dohadovat a jeho plán by byl zhacen.

Pokud se dějiny opakují a já věřím, že ano, pak dnešní Král Severu má stejný problém, jako měl Octavian. Dnešní Egypt (USA) je na kolenou. Obilninami, kterými Egypt vydíral Řím, jsou dolary a celý měnový systém. Rusko se od těchto obilnin už plně odpoutalo. To ale neplatí pro zbytek světa. Jak víme, Trump se chce vrátit k moci. Shodou okolností si to naplánoval na AUGUST letošního roku. Jeho obilniny jsou plánovaná NESARA A GESARA, změna ekonomického zúčtování kvantovými počítači. Pokud by nám tento Antonius posílil, pak by se nejenom USA staly opět právoplatnou zemí, ale vše by se zkomplikovalo pro dnešního Octaviana.

Další zajímavou shodou je to, že skutečný Antonius nám skonal prvého AUGUSTA roku 30 př.n.l.. Jeho choť a nositelka koruny Krále Jihu Kleopatra jej na cintorín následovala 12. AUGUSTA téhož roku. A plán našeho dnešního Antonia je, usednout na trůn po 15. AUGUSTU letošního roku. Kdyby tak náhodou tento dnešní Antonius čirou náhodou spáchal sebevraždu, sice fingovanou, jak to prazvláštně přesný seriál The Simp´s předpovídá, pak by jsme tu měli shodu, která je neuvěřitelná, ALE BYLA BY TO VŠECHNO JENOM ČISTÁ NÁHODA.

Tak nějak by se nám ze světa vytratil, tak jak se to stalo v roce 30 př.n.l. Král Jihu a to na vždy no a to šarlatové divoké zvířátko by se nám mohlo zabarvit do ruda. Zda jsou už lidé připraveni na tuto změnu, tak to musíte posoudit sami.

V češtině je slovo SRPEN odvozeno od slova SRP a slouží tento nástroj k sklizení úrody. Takže pokud je již úroda připravena ke žni, mohl by se srp v srpnu, neboli AUGUSTU, použít ke sklizni. Jak já ten měsíc miluji. Ale jak dnes napsal jeden člověk: „Jsem přece snílek.“.

Ať se děje vždy jen a jen vůle našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha a je to vše ke slávě Krista, do jehož jména Jehošua ukryl náš Otec své jméno a svou ZÁCHRANU. Proto prosím Otče, ne jak já si přeji.

Váš a Kristův bratr Igi