Proč si můžeme být jistí, že se nenaplní tajné plány těch, co tisknou peníze. Jak toto potvrzuje konec Druhé světové války. Co o tomto konci říká samotné Písmo.

Spread the love

Dnes mi poslal jeden přítel velmi zajímavý odkaz. Doporučuji si jej přečíst celý. Jsou v něm uvedená odtajněná fakta Churchillova plánu vojenské operace „NEMYSLITELNÉ“. To, že byl tento britský politik HAD, který se stal vzorem mnoha politických LOUTEK, je v odborných kruzích známo, ale že jím byl až do té míry, jak odhaluje jeho odtajněný plán, který měl začít 1.7.1945 i mne překvapil.

Ve svých mladých letech, kdy jsem studoval jak základní, tak poté střední školu, jsem se hodně zajímal o období Druhé světové války. Má profesorka dějepisu byla tak rozhozená tím, že jsem ji stále doplňoval při výkladu, až nakonec řekla, zda to nechci odučit za ní. Spolužáci si přáli, abych to udělal, tak jsem výzvu přijal a operaci u Kurského oblouku detailně popsal, z toho úhlu pohledu, který jsem měl nastudovaný. Proto bych rád poprosil některé čtenáře, aby pochopili, že nepotřebuje člověk žádný titul k tomu, aby měl relevantní informace, pokud jej určitá oblast skutečně zajímá. Proč tato věta? Protože jsou někteří čtenáři na FB vzteky bez sebe, když jim předložím fakt, který nejsou schopni vyvrátit a boří jim to jejich pohled na svět. Bohužel tím ukazují, jak velkou modlu uctívají, AČ SELSKÝ ROZUM VELÍ JINAK.

Abychom porozuměli tomu, že EXISTUJE SATAN A JEHO NEVIDITELNÁ A VIDITELNÁ AGENDA, zkusme se zamyslet na panem Churchillem. Škola vás to nenaučí, musíte hledat sami, abyste věděli, ŽE KONCENTRAČNÍ TÁBORY JSOU JEHO VÝTVOR BĚHEM BURSKÉ VÁLKY. Že to není člověk, který by měl být vzorem, ale chladnokrevný propagátor genocidy. Pokud tomu nevěříte, začněte hledat sami. Nejhorší vlastnost je lenost a slepě přijmout kdejakou informaci, ač ji vyučuje profesor s červeným diplomem. Pokud si sami nebudeme ověřovat fakta, pak lehce naletíme CÍLENÉ PROPAGANDĚ.  Když jsem byl schopen nalézt tato fakta já a zdroj už jsem někde ve starším článku uvedl, najdete je taky. CHCEME BÝT SLEPÉ OVCE? POKUD ANO, NEHLEDEJME, POKUD NE, TAK S CHUTÍ DO TOHO!

Zadejte si do pana Googla „Churchill a burské války“ a asi třetí nebo čtvrtý odkaz vám vyjede s odkazem na TV Prima, kde to co uvádím najdete.

Nejprve si řekněme něco o tom, co o Druhé světové válce říká samotné Písmo. Informace nalezneme v Danielovi 11. kapitole veršů 29 – 35. Válka je tam rozdělena do dvou fází, STEJNĚ JAK O NÍ INFORMUJÍ SAMOTNÍ HISTORIKOVÉ. Takže to co mi nazýváme První a Druhou světovou válkou je v Písmu označeno jako jedna válka rozdělena na dvě části. Daniel vysvětluje, že informace obdržel od anděla jménem Gabriel v roce 538 př.n.l. Tedy vše bylo zapsáno 2500 let dopředu. Zda byl Daniel tak moudrým sám od sebe, tak tomu absolutně nevěřím, protože až na poslední dva verše z této kapitoly se do puntíku všechny splnily a to nejenom v přesném pořadí, ale s takovými detaily, že každý nezaujatý čtenář a badatel skutečných dějin jenom žasne. Více naleznete v knize, kterou už máte skoro rok a půl k dispozici zde.

Tak si to shrňme. Daniel vysvětluje, že bude po celou dobu, kdy nastoupí Alexander Veliký k moci a po jeho vítězném tažení zemře, že bude probíhat boj mezi Ptolemailovci a Seleukovci, kteří se stanou, ten první králem Jihu a ten druhý králem Severu. Ve svém čase má být Seleukovká větev zničena a nahrazena novým králem Severu. Tím se stal Řím, který o pár let později porazil i tuto Ptolemailovskou větev a nechá ji potomky. Pak se přesouvá do období ustanoveného ČASU, kdy opět začnou král Severu a král Jihu spolu bojovat. Toto nastalo v roce 1914, kdy králem Severu bylo Prusko a králem Jihu byla Velká Británie.

Protože byla Británie slabá, musely jí na pomoc připlout lodičky z nejzápadnějších končin, které její porážku odvrátily. Díky tomu, že válka sice skončila jakoby vítězstvím nad tehdejším Pruskem, které se přeměnilo na Německo, bylo to vítězství nevítězství. Z dějinných záznamů víme, kdo stál za rozpoutáním této VELKÉ VÁLKY, že to byly okultní společnosti, které tisknou peníze. Cílem okultních skupin bylo skrze Prusko rozdělit Carské Rusko na zdrojovou základnu. Únorová revoluce v Rusku 1917 nesplnila svůj účel a hrdinná cizácká armáda pod taktovkou amerických okultních společností, která na Ruském území zformovala Legionáře BUDOUCÍHO ČESKOSLOVENSKA a kterou tak podporoval Chazar a levoboček Masařík a drahý Eda Beneš. Dostala tato legie za úkol rozkrást Ruský zlatý poklad a dopravit jej do USA páníčkům. Vidle jim do toho hodil Rastislav Štefánik, který pochopil jak jej zneužili a aby nebránil naplánovaným procesům byl odstraněn.

Druhá skupina, která byla také okultně řízena, použila pro svůj plán zničení Ruska jiného bohatýra, Chazara Uljanova, který za peníze Němců měl rozpoutat v Rusku občanskou válku. Opět se našel někdo, kdo do jejich plánu hodil vidle. Trockij a jeho kamarád Voloďa si mysleli, že použijí bolševiky, kterých bylo tuším na 300 tisíc v té době začátku občanské války a že se Německý plán podaří. Tím, že Voloďa vyhlásil konec války s Rakousko-Uherskem a Pruskem, hodil vidle do koalice Velké Británie, USA a Francie a nedošlo tak k naplnění příkazů s Londýna, aby Car poslal Rusy bojovat za jejich zájmy na půdu Francie, kde měli sloužit jako kanonfuter, jak Němci rádi říkají o těch, kdo jsou posláni na smrt za své SLEPÉ VŮDCE.

Generální štáb Ruska totiž jejich manévr prohlédl a tlačil na to, aby se tak nestalo. Mnozí pak přešli na stranu bolševiků v době občanské války. Tehdy se objevuje Džugašvili, později všem známý jako Josiv Visalijonovič Stalin, který ač neměl školy, měl to, co potřebuje každý člověk jeho formátu, duchovní zasvěcení. Moudrost, kterou obdržel, ta mu byla dána ze shora, takže nějakým způsobem přesvědčil Voloďu, aby se dal na jeho stranu a změnil plány Německého okultního řízení. Když to pánové, co revoluci platili zjistili, postarali se o to, aby soudruh Lenin skončil v úřadu a to se dělá vždy skrze smrt. Trockij, VĚRNÝ SLUHA A PODPINDOSTNÍK AMERICKÝCH OKULTNÍCH ZÁJMŮ, si mnul ruce, jak usedne do čela, ale protože STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BŮH NEDOVOLÍ SATANOVI VÍC, NEŽ ABY NAPLNIL PROROCTVÍ, AČ SE TEN MOUDRÝ ODPŮRCE SNAŽÍ ZE VŠECH SIL, usedl na Leninovo místo Stalin. Což není psáno a to uvádím pro pana Babiše a spol., až mu to BIS, či kdo jiný dá před oči, toto?:

Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám, neboť není žádná autorita kromě od Boha; existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem.“ (Římanům 13:1)

Ač se jej snažil Trockij jak jen to šlo poškodit, hlavně v očích světa a nařizoval v jeho jménu i s kamarádem Chruščovem mnoho zvěrstev, byl Stalin rozhodnut, ŽE NEDOVOLÍ SSSR ZNIČIT. On si uvědomoval, že válka opět přijde a pokud se v Rusku, tedy v SSSR neprovedou změny, jako je elektrifikace a industrializace, tak to Sovětský svaz nezvládne. Musel přistoupit na to, aby centrální banku z 50% vlastnil Rothschild a ten určoval mnohé. Vím, že se to neučí, ale pokud budete hledat, tak najdete. Pak i pochopíte, kdo stál za rozhodnutím způsobit hladomor na Ukrajině. Kdo potřeboval na úkor pro ně nepotřebných Slovanů nakrmit v USA Ukrajinským obilím haldový národ a ještě mu to pomohlo v Trockisticko Chruščovskovských operacích proti Stalinovi.

Pokud si někdo myslí, že obdivuji Stalina, tak vězte, že to nebyl svatoušek, ale jednal vždy jako stratég, který věděl o co se hraje NA OKULTNÍ ROVINĚ, že on neničil drobné soukromé podnikání, jako to dělal Chruščov po jeho nástupu k moci v roce 1953. Zase vám lhali, že? Až bude role Chruščova odhalena v jeho nahotě, pak zjistíte, že to byl stejný had, jakým byl Churchill. Ono se to těmi hady v celosvětové politice jen a jen hemží.

Protože byl Sovětský svaz velkým přítelem německých vojsk, spolupracovala sovětská generalita s budoucími agresory do takové míry, jak už to podpindostníci milují, sloužit cizí moci, že připravili plán, jak SSSR odevzdat Hitlerovi. Když toto bylo v roce 1937 odhaleno, mohl Stalin zlikvidovat svou pátou kolonu a toho hada Trockého. Chruščov díky tomu, že se vždy uměl krásně přetvařovat, nakonec unikl i určitá část zrádcovské generality. To se Stalinovi vymstilo hlavně na počátku, kdy například přišlo SSSR o Krym skoro bez boje. I velký Žukov zradil, ale Stalin si nemohl dovolit jej zabít, tak dostal Žukov jasnou nabídku a nejenom on, KOMU BUDE SLOUŽIT. Ten si na konec vybral správně.

Proč vám toto vše sděluji tak obsáhle? Protože to co vidíme v dějinách jsou tahy Satana, který má jediný cíl, protože už 2000 let ví že prohrál, ZNIČIT JEHO NEPŘÁTELE A TÍM JE KAŽDÝ ČLOVĚK. Takže když si ti prodejci vlastních hřbetů myslí, že se s nimi Satan nevypořádá, tak jsou hlupáci. Přesně tak nás lidi vnímá a má jenom vlastní zájmy. Nečekejte, že se vám s nimi bude svěřovat. To by klesl na vaši úroveň myšlení. Vám, kdo si potřebujete vše ověřit, pak si nastudujte elektronické knihy Valerie Pjakina, protože určitě tam podobné věci zapsal, když na ně odkazuje ve svých týdenních analýzách, já jsem je nečetl, jen mi stačí když jej poslouchám, že je mu mnohé známo.

Takže Stalin to neměl jednoduché, proto se mu nedivím, že se stal paranoidním, když musel vedle sebe trpět takové vši, jako byl Trockij a Chruščov. Jen se podívejte na Chruščova, Göringa a Churchilla, jsou to stejně myslící lidé. Proč je jejich fyziognomie podobná? Protože jsou ze stejného vrhu okultních sil.

Co Daniel vysvětluje? Že král Severu se musí spojit s těmi, kdo opouští SVATOU SMLOUVU. Kdo to je? Ti, co o sobě tvrdí, že jsou Kristovými zástupci na Zemi, jenom oni. Odporný Satanský dům plný bazilišků s plným břichem, kteří by pro svůj vliv a okultní vlohy prodali i samotného Krista, TÍM JE VATIKÁN. Co podepsal s budoucím papežem Adolf Hitler? Konkordát. A co vám milovníci tohoto domu neřekli? Že se musel Hitler zavázat k tomu, že zlikviduje ty, kdo znali SVÉHO STVOŘITELE JMÉNEM!!!! Kdo byl prvním na řadě v jeho likvidaci? Židé? Protestanté? Adventisté sedmého dne? Myslíte Židé?  Pak potom nic nevíte. Už v roce 1933 prohlásil v Norimbergu, že zničí tu pakáž jménem Badatelé bible. Na Židy a hlavně na židy s malým ž měl podepsanou dohodu Haavara. Teror, který vůči Židům a židům rozpoutal, měl naplnit Britské a Americké plány okultních sionistů, jejichž členem byl, aby vznikl stát Izrael na půdě Palestiny. UŽ V LETECH 1911 a 12 BYL PŘIPRAVOVÁN BRITSKOU MI6 pro věci po skončení první části VELKÉ VÁLKY. Jen si zjistěte kdo jej platil a v jakém zájmu?

Myslíte si, že Satan nezná proroctví? On, největší studen Písma? Moc dobře všemu rozuměl, přesto si myslel, tak jako si to myslí i nyní, že nějak vyklouzne, když obdržel největší moudrost ze všech synů nebe.

Co nám Daniel sděluje dále o tom čase? Že bude Hitler zabíjet a drancovat ty, kdo znají Otcovo jméno a že vytáhne proti králi Jihu. Stalo se to? Ano, když napadl Anglii, která měla stále na své hlavě korunu Jihu. Přála si Anglie tento útok? To si pište že ano, protože tak mohla vytvořit s napadeným Sovětským svazem a USA proti Hitlerovskou koalici, která nechala Sovětský svaz minimálně o rok déle krvácet. I slouha Eda Beneš pochopil co jsou pánové Churchill a další zač. Proto jim na vzdory tlaku, aby to nedělal, podepsal se Stalinem v roce 1943 dohodu O SOVĚTSKO – ČESKOSLOVENSKÉM PŘÁTELSTVÍ. Proč jej tak nenáviděli? Proč jsme těm Britům museli už dvakrát zaplatit i tkaničky od bot za naše vojáky, kteří jim zachraňovali Británii. NENÍ TO SATANSKÉ, KDYŽ NĚKDO, ZA KOHO POKLÁDÁTE ŽIVOTY PO VÁS CHCE, ABYSTE MU JEŠTĚ ZA TO PLATILI A NE JEDNOU?

Co pane Hamaczku a pane Čauki lidi? Už chápete kým jste? Když rozehráváte hru CIA a MI6 proti Rusku? To v lahvích alkoholu nenajdeš opilče Hamaczku.

Takže cílem bylo vyčerpat Sovětský svaz vleklou válkou s Německem, aby  už v roce 1945 od 1.7. Británie zaútočila opět proti Sovětskému svazu. Kdo tomu úspěšně bránil byl Roosevelt, tak jej odstranili v dubnu 1945. Trumen byl velmi natěšen z toho, jak budou bombardovat Sovětská města a z Moskvy udělají druhé Drážďany, kde nacvičovali toto bombardování.

Už vás napadlo, proč si v ČESKOSLOVENSKU NEBOMBARDOVALI PODNIKY, KDE MĚLI SVOU ÚČAST AMERICKÉ OKULTNÍ KORPORÁTNÍ FIRMY A RADĚJI BOMBARDOVALI CIVILISTY? Už vám svítá ateisté a vy kdo věříte, že se ti nejlepší piloti RAF a US NAVY takzvaně spletli? 200 km od Drážďan?!

Stalin díky propůjčené moudrosti, když zjistil jak jej Churchill podvedl, nařídil okamžitě dobít Berlín ač věděl, že z vojenského hlediska by bylo lepší pouze město obklíčit, protože to bylo VELMI, VELMI DŮMYSLNĚ OPEVNĚNO.

Mám pro vás jednu otázku? PROČ STALIN DO KONCE SVÉHO ŽIVOTA NEVĚŘIL, ŽE JE HITLER MRTVÝ? Protože věděl co se tají, až teprve nedávno se potvrdilo, že si Adolf užíval stáří v Jižní Americe, kde se dožil přes 100 let, vše z materiálů CIA.

Jak se mu podařilo uniknout? Vždyť byl agentem MI6, která jej vycvičila a on prodal USA své dvě atomové bomby, které chtěl shodit právě na tu Ameriku, jenže nestihl dostavět letadlo, které zase náhodou ti hodní Američané zkopírovali do podoby bombardéru B2 Spirit (duchovní) a když k tomu přidáte Steals tak tu máme DUCHOVNÍ KRÁDEŽ, JAK ZAJÍMAVÉ ŽE? Opět jenom náhoda.

Duchovní zloděj B2 Steals Spirit

Horten Ho 229

Americký tajný projekt Manhattan nebyl úspěšný.

Tím, že Stalin musel dobít Berlín, tak si mohl nasadit korunu krále Severu, aby lidé začali uctívat jeho zbraně a boha, kterého neznali jeho praotcové, LENINA. Už chápete, proč ten slogan : „VĚČNĚ ŽIVÝ LENIN„? Kdo může být věčně živý? Pouze BŮH.

Není toto vše v Danielovi zapsáno? Tak se tam podívejte do 38 verše.

Proto je ta koruna Severu stále na hlavě Ruské federace, protože ta musí vyjít v ČASE KONCE, aby definitivně odstranila KORPORÁTNÍ FAŠISMUS A JEHO MOCNÉ. Tak je psáno v Danieli 11:44,45 a 8:23-25.

Pokud si pozorně pročtete odtajněné materiály, které naleznete zde, zjistíte, že Stalinovi ta Satanská svoloč vyhrožovala, jak jej letecky zničí. Sami vidíte, jak neschopná je slavná armáda USA, když má bojovat na zemi, že ji nakonec vždy vyženou. A co jim na to Stalin odpověděl? Že válka se končí až skončí boje na zemi.

Dobitím Berlína bylo dosaženo toho, že skončila hegemonie Británie a musela svou korunu Jihu přenést na USA.  Od té doby je Británie pouhou podrž taškou Washingtonu.

Co z toho pro nás, kdo skutečně očekáváme Krista plyne? ŽE MÁ NÁŠ NEBESKÝ OTEC VŠE POD SVOU KONTROLOU A SATAN SE MŮŽE SNAŽIT JAK CHCE, ALE JEHO PLÁNY NEBUDOU MÍT ÚSPĚCH. Proto neprosadí skrze své sluhy na temné straně plné lidských a dětských obětí, to co si dali za CÍL. ZŘÍDIT CELOSVĚTOVÝ KORPORÁTNÍ FAŠISMUS!!!!důležitý článek o tomto zde.

Kéž důvěřujeme našemu Stvořiteli a Bohu, JeHoVaH  Svatému v Jehošuově jménu ve všem, co pro své syny a dcery slíbil, že má vše pod absolutní kontrolou.

Váš a Kristův bratr Igi.