Představy ateistické vědy o vzniku Měsíce a učení o tom, že MY LIDÉ MÁME 30 POHLAVÍ A VÍCE, co mají SPOLEČNÉHO?

Spread the love

V poslední době jsem si vyslechl několik přednášek o tom, jak se objevil Měsíc na naší obloze. JAK SE STÁLE SNAŽÍ DNEŠNÍ TAKZVANÁ VĚDA PŘIJÍT NA TO, ŽE NAŠE ZEMĚ MÁ MĚSÍC UŽ MILIARDY LET, PODLE JEJICH MODELU VELKÉHO TŘESKU. Jiná skupina lidí, opět velmi protlačována medii hlavního proudu, NÁS PŘESVĚDČUJE, ŽE SE LIDSKÁ BYTOST RODÍ DO VÍCE NEŽ DVOU POHLAVÍ. Lze nalézt v těchto učeních něco společného?

Na Wikipedii lze nalézt základní fakta o Měsíci a je tam i soupis dalších zajímavostí. Tak co SKUTEČNĚ VÍME A JE DOLOŽITELNÝM FAKTEM?

1, měsíc je satelitem naší ZEMĚ. Obíhá po noční obloze tak, že jej můžeme pozorovat předem při matematických výpočtech, že tu a tu noc se objeví na naší obloze v místě matematických modelů.

2, při úplňku jej pozorujeme vždy jako neměnný obraz s přivrácenou stranou směrem k ZEMI.

Prohlédněme si pořádně oba obrázky. CO JE ODLIŠUJE? Jeden úplněk je fotografován blízko Antarktidy a druhý zde ze severní polokoule. Vidíme totiž Měsíc na obou stranách Zeměkoule přesně tak, jak jej vidět máme. Takže zde mají zastánci nové sekty a nového uctívání ploché Země problém. Stačí, když si budou fotit úplňky a své vlastní fotky je usvědčí z toho, že pozorují Měsíc jinak, než lidé na Jižní polokouli.

3, Vzdálenost Měsíce je nyní od Země 384 403 km daleko a jeho oddalování od Země je ročně cca 4 cm. Toto je důležitý údaj a něco si o něm ještě řekneme.

4, Poslední zajímavostí je, kterou zmíním, protože je jich samozřejmě více, že Měsíc je stále uvnitř horkým tělesem, které chladne, a toto těleso se stále smršťuje.

Nejsem astronom, takže mám oproti těmto vědátorům jednu VELKOU VÝHODU. MOHU POUŽÍT SELSKÝ ROZUM a to, co mne naučila fyzika, které se drží jen tehdy, když jim to zapadá do jejich modelů a představ. Všichni víme, že rovnice ve fyzice vychází z ověřených měření, kdy jejich platnost je stálá a nemění se jenom proto, že se nějaký vědátor rozhodl platné ZÁKONY MĚNIT.

Jedním z takových zákonů je vzájemné působení těles svou gravitační silou. Dnešní fyzika už ví, že gravitace, jak se tato síla vysvětluje, není tím, co si představoval Izaacs Newton. Že je zde takzvaná silná elektromagnetická interakce, která působí díky hmotnosti těles ve vesmíru. Pokud se těleso bude zmenšovat, bude slábnout i tato elektromagnetická interakce.

Důkazem, že se toto děje můžeme vidět na dvou faktech, které o Měsíci víme. Ten se od nás vzdaluje a jeho smršťování snižuje vzájemnou přitažlivost.

Dále víme, že určitá vzdálenost, kterou Měsíc nemohl při svém vzniku překročit vzhledem k Zemi je asi 20 tisíc kilometrů. Teorie, jak vznikl Měsíc, která je nyní velmi oblíbená, je ta, že před 4,5 miliardami let, kdy údajně vznikla naše Země, do ní narazilo několik větších vesmírných těles, které vyvrhly část horniny samotné Země a vzniklo několik satelitů, které se poté spojili do jednoho satelitu, kterým je náš Měsíc. Z hlediska SELSKÉHO ROZUMU, je to krásná pohádka, ale já osobně bych nikdy své vlastní finanční prostředky do těchto teorií a příběhů neinvestoval.

Vysvětlím proč? Pokud by to takto mělo fungovat, pak to popírá fyzikální zákony. Jak jsem zmínil. Měsíc se od nás vzdaluje. Jeho rychlost vzdalování se snižuje, čím dále bude od Země. Na každé půlce jeho vzdálenosti klesá toto oddalování druhou mocninou. Jak tomu máte rozumět. Když by byl Měsíc od Země, jak předpokládají tito vědátoři, že byl na počátku 20 tisíc km a dnes je to pro lepší představu 400 tisíc km, pak by jeho oddalování bylo ne 4 cm za rok, ale rostlo by na druhou při každé polovině jeho vzdálenosti. Co to odhaluje?

Ve vzdálenosti 200 tisíc km by to bylo 16 cm, při vzdálenosti 100 tisíc km 256 cm za rok. ŘÍKÁTE SI: „KDE JE PROBLÉM?“. Ten je v času. Můžeme si lehce spočítat a je to matematika základní školy 6. ročníku, abychom zjistili, že tu něco nesedí.

Pojďme počítat a berme do úvahy jenom lineární nárůst vzdálenosti a budeme nárůst vzdálenosti počítat až při dosažení poloviny skutečné vzdálenosti.

4 cm x 1000 let = 4 000 cm = 40 m
40 m x 1000 (to je doba jednoho miliónu let) = 40 000 m = 40 km
40 km x 1000 (to je miliarda let) = 40 000 km

Co by se stalo z pohledu Země, pokud by byl Měsíc takto blízko? Každý den by na planetě probíhaly tak velké přílivy a odlivy, které by dosahovaly 100 m a více. Každý vznikající život na souši by byl okamžitě zničen. Klimatické bouře by byly tak velké, že by se tu nebylo možné rozvíjet po jejich evoluční spirále. Pojďme dále.

40 000 km x 2 miliardy let = 80 000 km

Vliv Měsíce na naši planetu Zemi by vzrostl opět exponenciálně a síla elektromagnetického působení by pravděpodobně velmi bránila potřebným chemickým reakcím, takže jednobuněčné organizmy by prostě nebyly. Krása dnešní vědy je v tom, že se vytvoří hypotézy, které se nezkoumají komplexně. Biologové potřebují pro svou EVOLUCI ČAS, ale už je nezajímá, co by se dělo, kdyby museli brát v úvahu vesmír. BEZ MĚSÍCE NEMŮŽE TATO PLANETA EXISTOVAT, aby se na něm udržel život, protože ten zajišťuje ze dvou třetin pohyb oceánů a klimatických cyklů!

Toto jsou fakta. Když biologové nebudou mít svých 4,5 miliardy let, pak se jim VŠE ZHROUTÍ. Teď si uvědomme, že při těch 2 miliardách let už nejsme na 4 cm , ale na 10 cm za rok, takže za jednu další miliardu jsme ne na 40 tisících kilometrech, ale 100 tisících a to je VELKÝ, SKUTEČNĚ VELKÝ PROBLÉM. Pokud oddělíme oba procesy od sebe, pak nám může matematicky vyjít, že vše sedí. Ale vlivy Měsíce by byly katastrofální. Proč toto nikdo nevidí?

Od konce 18. století je tu OBJEDNÁVKA BANKÉŘŮ A TĚCH, KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ SVĚT, aby bylo popsané STVOŘENÍ SVĚTA V PÍSMU ZNEVĚROHODNĚNO!!!! Když prozkoumáme život Darwina, kdo jej financoval, co to byli za lidé, pak nám ty věci dojdou sami. Najděte si dokumenty o jeho životě a sledujte je s odstupem, NE JAKO SLEPÉ OVCE. Copak vám někdo dá peníze jenom tak?

JAK JE TO S TĚMI POHLAVÍMI?

Stejně jako Měsíc v úplňku viděl každý z nás malé miminko. Když se mu podíváte mezi nohy, tak vidíte jasně, že toto je savec mužského pohlaví, pokud má mezi nohama penis a pokud tam uvidíte vulvu, pak neřeknete: „TOTO JE ŽÁROVKA!„, ale toto je děvčátko, tedy savec s ženským pohlavím. Stejně takto se díváme na celou živočišnou říši. KŮŇ JE VŽDY KONĚM A KOBYLA JE VŽDY KOBYLOU! Pokud vám budu tvrdit, že jsou letadlem, lokomotivou či něčím jiným, pak budu ve VAŠICH OČÍCH BLÁZNEM. Jak je možné, že toto přestalo platit u LIDÍ?

Kdo toto prosazuje? Platí staré LATINSKÉ přísloví: „CUI BONO?„. V ČÍ PROSPĚCH! Dále se říká: „SLEDUJ TOK PENĚZ!„. Takže kdo toto protlačuje a kdo to platí? Média, politici a neziskový sektor. Koho na konci této chobotnice vždy odhalíme? Je to nějaký pan ŠÓROŠ. Je on tou hlavou? Pokud si někdo myslí že ano, pak skutečně neví, jak funguje svět financí. Tento člověk získal své bohatství tím, že mu tiskaři peněz a bankovní systém dovolil dělat spekulace na burze, kterou si chrání až takovým způsobem, že když loni začali malí střadatelé investovat proti hedgeovým fondům, které bohatnou na pádu akcii, že jim byly, těmto malým investorům, jejich obchody zakázánySebe sami usvědčují, ale slepé ovce jim to baští, protože vyprávěné příběhy jsou tak poutavé.

Kdo to zakázal? Nebyli to tiskaři peněz náhodou, kteří burzu ovládají? Takže pan Šóroš (tak se jeho jméno správně čte) je pouhá LOUTKA, KTERÁ VŮBEC NIC NEROZHODUJE, ALE TY, KTERÉ UPLÁCÍ NAKRADENÝMI PENĚZI, musí podplácet viditelný člověk. V Satanově struktuře moci je nicka, stejně jako například Uršulka fon der Lajenová, česká loutka Jourová, český Čauťě lidi, či červený svetr, kde jeho zničení právě vidíme v přímém přenosu.

Dává nám na tyto věci odpověď samotné Písmo? Tak čtěme pozorně a nechme se poučit:

Nestydím se totiž za dobrou zprávu; je vskutku Boží mocí k záchraně pro každého, kdo má víru, nejprve pro Žida, a také pro Řeka; v tom se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry a k víře, právě jak je napsáno: Ale spravedlivý – ten bude žít vírou. Boží zloba se totiž zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří nespravedlivě potlačují pravduprotože co může být o Bohu poznáno, je mezi nimi zjevné, neboť jim to Bůh učinil zjevným. Jeho neviditelné vlastnostijsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí (Měsíc, stromy, lidé zvířata, jejich pohlaví), dokonce i jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní, protože sice znali Boha, ale neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali, ale stali se tupými ve svém uvažování a jejich neinteligentní srdce se zatmělo. Ačkoli tvrdili, že jsou moudří (takzvaná věda), stali se pošetilými a slávu neporušitelného Boha proměnili v něco podobného obrazu porušitelného člověka a ptáků a čtvernožců a lezoucích tvorůBůh je tedy ve shodě s žádostmi jejich srdce je vydal nečistotě, aby mezi sebou zneuctívali svá těla, ano ty, kteří vyměnili Boží pravdu za lež a zbožňovali stvoření a prokazovali mu posvátnou službu spíše než Tomu, kdo stvořil, jenž je navždy požehnaný. Amen. Proto je Bůh vydal potupným pohlavním choutkám, neboť i jejich ženy zaměnily přirozené užívání sebe za protipřirozené; a podobně i muži opustili přirozené užívání ženy a prudce vzplanuli ve svém chtíči k sobě navzájem, muži k mužům, a prováděli oplzlosti a v sobě obdrželi plnou odplatu, která jim patřila za jejich provinění. A právě proto, že neschvalovali přidržet se Boha v přesném poznání, vydal je Bůh neschválenému stavu mysli, aby dělali to, co se nehodí, byli naplněni vší nespravedlností, ničemností, chtivostí, špatností, a byli plní závisti, vraždy, rozepře, klamu, zlomyslné povahy, a byli našeptávači, ostouzející, nenávidící Boha, nestoudní, domýšliví, sebejistí, vymýšlející škodlivé věci, neposlušní rodičů, bez porozumění, zpronevěřující se dohodám, bez přirozené náklonnosti, nemilosrdní. Ačkoli zcela dobře znají Boží spravedlivý výnos, že ti, kteří provádějí takové věci, zasluhují smrt, nejenže je dělají dále, ale také souhlasí s těmi, kteří je provádějí.“ (Dopis Římanům 1:16-32)

Neděje se náhodou právě toto? Pokud ano, pak víte, že změna musí nastat u nás, v našem uvažování a nečekat na to, až se vše dostane do fáze zničení takových to lidí. Je psáno:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Za mým poznáním, za mou moudrostí? Ať se to nikdy nestane, ale k Otci, Bohu JeHoVaH máme obracet svou pozornost skrze jeho Syna Jehošuu Krista.

Kdo jsem já? Kdo je Pavel? Kdo je Apollos? Jen služebníci Krista a Otce.

Kéž máte Kristův pokoj a touhu přiblížit se k Otci, JeHoVaH Bohu.

Váš a Kristův bratr Igi.