Všem národům, národnostním skupinám celé obydlené Zemi. Ať je vám dáno porozumění, protože všichni máme právo rozumět tomu, co se děje

Spread the love

Mí drazí spoluobčané, po tváři celé obydlené Země.

Dovolte mi prosím, abych vás informoval a učiňte na základě těchto informací to, co je správné ve vašich očích. Zkuste se oprostit od mediálních lží, které jsou vám podstrkovány ze všech možných a nemožných směrů a dovolte své mysli nebýt chvíli ovlivněni. Dovolte vidět celkový obraz dnešního světa tak, jak vám jej chce ukázat skutečný Stvořitel nebe a Země, jehož jméno je vám mnohým úmyslně ukryto a nemáte jej znát, abyste byli vedeni, jako ovce na porážku. Ve jménu Jehovy vojsk.

Pro ateisty, kteří si nechtějí připustit, že k postavení lidského domu musí existovat vždy někdo, kdo dům nejdříve naplánuje a teprve pak postaví, že to samé musí nastat například při stvoření, byť té nejjednodušší buňky. Proto musí existovat někdo, kdo celý viditelný svět uvedl do pohybu. To je logické a ani 100 miliard let by nestačilo k tomu, aby se zde rozvinula tak široká škála druhů, kdy dnes vidíme jen zánik a ne vznik nových forem života. Takže evoluční procesy, byť vám bylo řečeno, že probíhaly 4,5 miliardy let, nejsou sto vysvětlit, jak je možné, že na základní buněčné bázi probíhají změny, kdy po čtvrtém rozdělení prvotní oplodněné buňky, najednou dojde tvorbě jiných buněk, které zajistí, že se narodí například živý člověk, tedy vy, bytosti s možností přemýšlet. Zkuste zapomenout co vás na školách učili a podívejte se na procesy, které kolem vás probíhají a teprve na nich posuďte, zda se někdo nesnaží ovládnout vaší mysl.

Chci tímto způsobem vyzvat i ty, jenž věří, že tu Stvořitel je a že skutečně existuje, aby na chvíli zapomněli na svá dogmata a učení, které ovládají jejich mysl, ale aby sledovali jen a jen fakta. A je jedno, zda jste budhisté, hinduisté, katolíci, Svědkové Jehovovi, Adventisté sedmého dne, muslimové, či věříte v dalších 10 tisíc náboženských směrů.

Proč si Stvořitel nebe a Země přeje, aby prošlo celou Zemí toto jeho porozumění?

Protože nechal lidem zapsat dopředu, co se stane v konečné části dnů a jak se to projeví. Blíží se den, přijde v několika příštích dnech, kdy andělé rozvážou čtyři větry a nechají je působit, aby bylo dovršeno slovo toho, jehož jméno znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO, v příkazovém významu STAŇ SE!.

Celá Země byla přivedena do VELKÉHO SOUŽENÍ. závěrečné fáze, kdy jsme si jako lidstvo nad sebou dosazovali krále a jiné panovníky, abychom pochopili, že ČLOVĚKU NEPATŘÍ, ABY ŘÍDIL SVŮJ KROK. Přichází doba velkých porodních bolestí a smutku, aby ti, jenž milují SPRAVEDLNOST, ZÍSKALI SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVÉHO KRÁLE, JENŽ UKONČÍ VŠECHNA DOSAVADNÍ KRÁLOVSTVÍ A SÁM SE STANE KRÁLEM NAD LIDSTVEM NA VĚČNÉ ČASY.

Mnozí ví, že toto se má stát a mnozí také po tomto KRÁLI KRÁLŮ a PÁNA PÁNŮ touží už mnoho let svého života. Co musíme vidět, že se má stát, abychom poznali, že v této době už jsme?

V knize Zjevení ve 13.kapitole je řečeno, že beránek, jenž má dva rohy bude usilovat o to, aby lidé přijali číslo 666. Nepřijetí se projeví tak, že nám bude zabráněno, abychom nakupovali a prodávali. Co vidíte na Slovensku? Přesně tento proces. A o čem ta kapitola taky hovoří, že se mnozí tomuto nátlaku podvolí. Pokud premiér této země napíše na svůj FB profil, že máme 3 milióny začipovaných, tak zkuste pochopit, že není takový hlupák, ale jen sdělil, co je PRAVDA. Víkendové druhé kolo slouží k aktivaci čipu, který tito občané přijali. Všimněte si, že bylo vydáno nařízení, které bylo po pár hodinách zrušeno, že se druhého kola budou účastnit jen ti, kdo si do nosu nechali strčit necertifikovanou tyčinku. Pak toto bylo zrušeno a bylo vydáno rozhodnutí, že si pro čip mohou přijít i nezačipovaní.  Protože cíl zní jasně, aby každý přijal dobrovolně své označení. Možná lidi na Slovensku mate to, že se nebude provádět aktivace všech, ale jen určité části. To má svůj význam. Tím je spuštění 5G technologie, která je už mnohými odhalena, jako prostředek vojenské technologie k eliminaci části obyvatelstva, jenž se projeví symptomy podobnými napadením viru. Tento vir se nebude nazývat Covid19, ale Covid21.

Proč potřebují, aby jste byli označeni? Protože jste v očích těch, jenž jsou a patří k beránkovi se dvěma rohy, pouhým zbožím a tato značka má přes identifikační technologii říci, že tito lidé patří například Billu Gatesovi.

Co musíme o tom beránkovi vědět? ŽE JE TO NĚKDO, KDO UDĚLÁ OBRAZ DIVOKÉMU ZVÍŘETI, JENŽ Z POČÁTKU KAPITOLY 13. VYSTUPUJE Z MOŘE. Co jetím obrazem? Tím je mezinárodní organizace OSN a od ní další organizace, jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka, WHO a další nástroje k řízení celosvětové společnosti. Když zjistíme osoby, které stály u vzniku těchto organizací, pak zjistíme co beránek znamená. To, že má na své hlavě dva rohy, nám ukazuje, že jeho sídlo se nachází ve dvou zemích. Rozdíl je o proti zvířeti vycházejícího z moře v tom, že ono povstává ze země. To znamená, že je ten beránek pevně ukotven ve společnosti už mnoho, mnoho let, dříve, než se objeví to zvíře vycházející z moře.

Kdo jsou lidé, kteří se dohodli na vytvoření OSN? Nejznámějším jménem je John David Rockefeller. Něco z historie naleznete zde a zde. Pokud budeme pátrat, nalezneme kolem dynastie Rockefellerů i další známá jména, jakými jsou rodiny Rothschildů a dalších. Něco více zde. Tyto rodiny jsou už nějaký čas odhalovány, že se podílí na všech ohavnostech tohoto světa a jsou ctiteli, uctívači samotného ĎÁBLA.  Jejich označení dnes nacházíme ve slovech DEEP STATE. Jak už bylo oznámeno, tato skupina lidí se rozhodla zfalšovat americké volby a byla už z tohoto podvodu usvědčena.

Co nyní můžeme vidět je to, že USA se díky těmto lidem rozpadají. Proč? V knize Zjevení je v 16. kapitole řečeno, že bude na Satanův trůn vylita miska hněvu. Ta způsobí a už působí, že tito lidé budou a jsou ničeni. V knize Daniel, v 7. kapitole bylo oznámeno, že ten beránek, ač je v této kapitole mluveno o rohu, že bude souzen dříve, než ostatní králové Země a rozvracení a rozsudek bude pokračovat nad tímto rohem až do příchodu KRÁLE, JEHOŠUY KRISTA. Co vidíme? Že se USA a VB dostaly do fáze rozpadu. Vše bude završeno krvavou občanskou válkou. Pokud čteme pozorně, tak si všimneme, že Daniel říká, jak dlouhá doba toho rozvracení bude. Je zde řečeno, že všem ostatním bude dán čas a období. Pokud rozumíme správně, pak víme, že čas je jeden rok a období je určitá, přesně nespecifikovaná  část roku. Pokud byste rozuměli hlubšímu sdělení Písma, pak byste věděli, že toto období nedosahuje půl roku, protože by Daniel zapsal:

A byl jim prodloužen život o čas a půl času a období.“ Toto bychom nalezli, kdyby se jednalo o víc jak rok a půl. Citace však je: „ČAS A OBDOBÍ

Od kdy máme počítat? Zde je vše ponecháno úmyslně pod rouškou tajemství. A nebude vám to zatím odhaleno.

Máme zde jiné knihy, které opět hovoří o tom co dnes můžeme vidět. Slovensko je toho názorným příkladem a bylo vybráno k tomu, aby celý svět viděl, co nastane, až i vy budete přijímat svou značku. Strach z nákazy, kterou způsobuje 5G technologie a ne samotný Covid19, přiměje vlády k tomu, že budou dále plnit plán Deep State na povinné očipování, ale nyní toho využije, této technologie ten, jenž má Satanovu synagogu zničit.

Co bylo řečeno že nastane? Lidé se budou zrazovat, udávat se. Dokonce to bude rozbíjet rodiny. A co vidíme? Že se lidé, kteří jsou už označeni staví proti vlastním rodinným příslušníkům, kteří tuto značku zatím nepřijali. Modrý papír, který jste si nechali vnutit vy, jenž žijete na Slovensku, je nejenom nezákonný, ale přijali jste jej jenom proto, že jste si mysleli, že vám zachrání život a dovolili jste, aby ochladla láska většího množství. Kde to nalezneme zapsáno dopředu? V Matouši 24:9-13.

Proč vám bývalý premiér Fico, doktor práv nepomůže, když ví, že vše se děje proti ústavně? Je to proto, že by sám sebe ohrozil, a sám by musel odhalit jeho dřívější špatné skutky. Proto má sice plná ústa rozhořčení, ale sám nic nekoná. Proto jenom vykřikuje: „Chyťte zloděje!“ ač sám má máslo na hlavě. Takže nečekejte, že vám s tím pomůže.

Velmi dobře popsal vše okolo Covidu19 kolega Milan v článku zde. Celý proces vás měl vystrašit a způsobit uzavření zemí. Během této doby se totiž Deep State odhalil víc, než měl v plánu a ti, co jsou na nižších pozicích řízení a touží po Spravedlnosti, začali spolupracovat, aby pád Deep State mohl být uskutečněn. A zde se musíme zamyslet nad slovy z Matouše, Lukáše a Marka, kde jsou zapsána slova samotného Krále, Jehošuy Krista o tom, že povstane národ proti národu a království proti království. Dívejte se kolem sebe a vizte, zda to není.

Deep State, ten beránek, co mluví jako drak ze Zjevení 13. kapitoly připravil plán, jak zničit mnohé v občanských válkách a jak využít toho, aby svými kroky zasáhl i muslimskou populaci, protože bojovat s těmito zeměmi, kde je většinové obyvatelstvo tohoto vyznání, by způsobilo pro něj velké ztráty. Takže rozpoutal ten beránek mnoho válečných konfliktů a velkou část obyvatelstva nechal migrační krizí nasunout do Evropy. Tady je systematicky podporoval tak, že původní obyvatelé se ve svých zemích stali občany druhé kategorie. To způsobilo obrovské napětí, které má dosáhnout kritické hranice, aby lid povstal. Co vidíte ve Francii, v Rakousku, Německu, že se mění politika, kdy represivní složky začínají vystupovat proti imigrantům, ač je až dosud bránili. Je to fáze, kdy chtějí ještě více vyhecovat obě strany. Tím, že nyní zasahují a před tím jim vše prošlo, vám dávají najevo, že vám dají volnou ruku k tomu, abyste se vzájemně povraždili. Kdy to mají v plánu plně spustit? Až nadkritické množství obyvatel přijde o práci a až většina malých a středních firem zkrachuje.

Nedejte se ošálit, že by snad Emanuel Macron, či někdo jiný, dostal rozum a chtěl něco řešit. Proč to vše bylo samotným Stvořitelem nebe a Země připuštěno? Proto, aby jste pochopili, že bez jeho KRÁLE nemá váš život žádný smysl.

Mnozí po mém článku, kde jste obdrželi výstrahu, jak se máte zachovat, až vyjde král severu ve velikém vzteku a začne hubit mnohé, abyste mu nestáli v cestě, nemůžete pochopit slova o tom, že je v tomto boji chráněn samotným Stvořitelem nebe a Země.

Pokud byste rozuměli tomu co vám nebeský Otec sděluje skrze Písmo, že tento boj není váš a že jsou jeho cesty vyšší než ty vaše, tak byste si povšimli toho, že takto jednal mnohokrát, aby se splnilo vše o čem sám hovořil. To ale neznamená, že dotyčný král severu sám nebude zlomen pro svou vlastní špatnost a pro své vlastní vyvýšení, kdy usedne v duchovním chrámu a prohlásí se za boha. Jehovah Bůh vždy jedná SPRAVEDLIVĚ a zkoumá srdce i ledviny každého z nás. Když mělo nastat potrestání nevěrného Izraele, poslal Nebukdnecara II., ctitele Satana, který se lidstvu představoval jako Marduk a když potřeboval, aby se naplnilo jeho proroctví o pádu nedobytného Babylonu, tak použil jiného ctitele Marduka, Kýra velikého.

Když potřeboval potrestat Izrael za jeho zvrácené chování, poslal Eliáše, aby pomazal za krále Syrského krále. A ten, když jej pomazával, tak plakal, protože věděl, co jeho lidu má vykonat ač samotný pomazaný to nevěděl. Tak je to i s V.V.Putinem, králem severu. On zničí to, co Satan miluje nejvíc, jeho synagogu, ale sám pak bude Satanem ovládán, protože jeho srdce nejde se Stvořitelem nebe a Země, Jehovou Bohem.

Tak řekl Jehova vojsk: „Začněte mne hledat národy zemí a pokořte se pod mou mocnou ruku, abych nad vámi dosadil svého KRÁLE KRÁLŮ  a PÁNA PÁNŮ, svého milovaného Syna a vašeho VYKUPITELE, JEHOŠUU KRISTA. ČIŇTE POKÁNÍ, PROTOŽE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ SE PŘIBLÍŽILO!„. Amen

A blábolům, které o Stvořiteli nebe a Země prohlašují esoterici a zvláště pak nejmoudřejší člověk na AENews, tak tomu fakt nevěřte. Zpravodajské služby hrají své hry a on už má svou odměnu.