Začíná v USA to, předčím jsem jasně varoval? Je připraven V.V.Putin řešit situaci nejenom v Evropě?

Spread the love

Pro připomenutí k dnešní situaci. Článek je z 5.11.2020.!
Mnohé zprávy z USA ukazují, že Deep State je připraven na peklo a rozbití USA na prvočástice. Na instagramu se objevovaly fotografie, na kterých byly vyfotografovány připravené cihly a odpalovací zařízení a to v mnoha městech po celých Spojených Státech. Nehorázné počínání lidí tmavé pleti v mnoha volebních místnostech, kdy bránili vstupu pozorovatelů republikánské strany, jsou také hlášeny a zadokumentovány. Dále byly zaznamenány výpadky sčítacích strojů. JAK SE TADY V ČECHÁCH ŘÍKÁ: „ONO JE POTŘEBA JÍT TOMU ŠTĚSTÍČKU NAPROTI. ONO SE TO SAMO NEUDĚLÁ.„.

Země, která tak ráda vykřikovala na všechny, že je tou nejlepší demokracií na světě, Ji právě doznívá umíráček. Kdyby bylo vše při dnešních prezidentských volbách podle pravidel, tak by Donald Trump vyhrál s jasným náskokem. Ale soud nad Spojenými Státy byl vynesen už na jaře letošního roku a samotný rozsudek je vykonáván od Letnic tohoto roku. VELKÉ SOUŽENÍ pro USA započalo už v té době, jen si toho nikdo nevšímal.

Dnes jsem obdržel z několika stran, že se chystá velká vojenská akce ve střední Evropě. Prosím, abyste rozuměli co se děje a proč k tomu dojde!!!!!

Kdybyste věnovali pozornost publikaci, kterou naleznete zde, tak vás dnešní dění nemůže překvapit. Proč? PROTOŽE BYLO O TĚCHTO VĚCECH PŘESNĚ PROROKOVÁNO! 

Vladimír Vladimírovič Putin a jeho ruské království je určeno k tomu, aby vám ukázalo, co to znamená, když jste nehledali STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ! NECHTE JEJ PROJÍT!!!!! NEBOJUJTE!!!!

ARMÁDĚ NATO, VŠEM VELITELŮM A VOJÁKŮM, VZDEJTE SE, ABYSTE NEMUSELI PADNOUT ZA ZÁJMY SATANA A JEHO ŘÍDÍCÍCH SLOŽEK, JEHO SYNAGOGY!  NA STRANĚ PUTINA JE JEHOVA-h BŮH A BUDETE PORAŽENI!!!!

OTEVŘETE SI PÍSMO a čtěte!!!! Daniel 7:11,12 a 24-26; USA a VB, Kabala, Satanova synagoga byla odsouzena a rozpad těchto zemí bude probíhat až do příchodu Krále, Jehošuy (pro vás Ježíše) Krista! Daniel 11:44,45. Ten, jenž je rozčílen zprávami z východu slunce a ze severu, je V.V.Putin a jeho celá země, VŠECHNO JEHO VOJSKO. Skutečně vyjde a začne hubit mocné. Ano, vás co stojíte na straně USA a VB, na straně Satanovy synagogy!  Ještě jednou. Na straně V.V.Putina stojí Jehova-h Bůh, ten Bůh, který utopil v Rudém moři vojsko egyptského krále Thutmose III. !!!!

Prosím, informujete o těchto věcech všechny obyvatelé VŠECH ZEMÍ.  Prosím, vzdejte slávu SVÉMU STVOŘITELI  a PŘICHÁZEJÍCÍMU KRÁLI, JEHOŠUOVI KRISTU. Tento boj není váš, ale je proti těm, kdo uctívají SATANA!!! Nevzpouzejte se ruským vojenským silám. BRZY SE DOZVÍTE VŠE, CO ČINILI TITO LIDÉ A JEJICH POSKOCI VE VLÁDÁCH SVĚTA!

Toto varování  je od samotného Stvořitele nebe a Země, Jehovy Boha. Toto vám sděluje skutečný olivovník, tak jak o něm čtete ve Zjevení 11. kapitole!

One thought on “Začíná v USA to, předčím jsem jasně varoval? Je připraven V.V.Putin řešit situaci nejenom v Evropě?

Comments are closed.