Genocida v přímém přenosu? Výzva pro slovenské zaměstnavatele!

Spread the love

Dovoluji si vás zaměstnavatelé na Slovensku vyzvat, abyste svým selským rozumem zvážili, k čemu jste nápomocni, a že budete mít v očích Stvořitele nebe a Země vinu krve a měl bych ji i já, pokud bych mlčel!!!!!

Včera vyšel na AE news článek, který odhaluje, že ANTIGENNÍ TEST nemá příslušnou certifikaci! Najdete zde. Pokud budete nutit své zaměstnance, že musí mít potvrzení o tom, že podstoupili vaší zaměstnanci „DORROVOLNÉ TESTY“ a musí  je mít v pondělí při vstupu do zaměstnání. PODÍLÍTE SE NA GENOCIDĚ!!!

Je mi celou noc dáváno na vědomí Duchem, že celý cíl TESTOVÁNÍ není, aby se pan Matovič a spol. obohatili, AČ I TOTO SE STALO, ale aby TENTO TEST POŠKODIL VAŠE ZAMĚSTNANCE a ekonomika na SLOVENSKU ZKOLABOVALA! 

Proč vyňali policii z testování? Protože si nemohou dovolit, aby jim silové složky onemocněly. Začněte uvažovat hlavou. Celé testování je PROTI VÁM!!!! Na vaše zaměstnance se dívají podle Lodního Zákona ti, co ovládají svět, jako na věci, které vám přináší zisk. Tak se rozhodli tyto věci poškodit. Tím poškodí váš výrobní proces.

Vy si myslíte, že jste v PRÁVU A ZÁKONECH VZDĚLANĚJŠÍ NEŽ SOUDCE JUDR. HARABIN? NEBO ADVOKÁT JUDR. KRAJNÍKOVÁ?

V KAŽDÉ ZEMI PLATÍ, ŽE NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ!!!!!

CO JE VAŠÍM ZÁJMEM? ZNIČIT SVÉ ZAMĚSTNANCE, KTERÉ FAŠISTICKÁ VLÁDA NA SLOVENSKU, UŽ VÍC JAK PŮL ROKU, OBÍRÁ SVÝMI NEZÁKONNÝMI NAŘÍZENÍMI O OBČANSKÉ PRÁVA, JENŽ VYCHÁZÍ Z ÚSTAVY SLOVENSKÉ REPUBLIKY A Z MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZKŮ A DOHOD? KTERÁ VÁŠ PRŮMYSL SYSTEMATICKY LIKVIDUJE? JE TOTO I VÁŠ CÍL?

PAN MATOVIČ A JEHO MAŠINERIE UŽ SVŮJ BOJ O ŽIVOT ZTRATILA. NEBESKÝ OTEC, JEHOVA BŮH, TUTO BEZZÁKONNOST NEPROMINE!!!!

Šiřte prosím po celém Slovensku a nedovolte, aby jste měli vinu KRVE NA SVÝCH RUKOU!

POLICII SLOVENSKÉ REPUBLIKY, VOJENSKÝM JEDNOTKÁM SLOVENSKÉ REPUBLIKY, VŠEM LÉKAŘŮM A OSTATNÍMU OBSLUŽNÉMU PERSONÁLU!

VAŠE ÚČAST NA CELOPLOŠNÉM TESTOVÁNÍ NESCHÁLENÝM TESTOVACÍM KITEM SLOVENSKÉHO NÁRODA, BUDE POSUZOVÁNO, JAKO ÚČAST NA GENOCIDĚ!!!!

POKUD SI MYSLÍTE, ŽE PŘED SVĚTSKÝM SOUDEM JSTE CHRÁNĚNI, TAK PŘED BOŽÍM SOUDEM SE NEVYMLUVÍTE!!!!

POKUD NEBUDETE NASLOUCHAT, sami příští týden a případně až v tom dalším, po druhém kole pochopíte, co vám Satanovi poskoci udělali! MÁTE NEJENOM MORÁLNÍ PRÁVO ŘÍCI NE!
PROSÍM, SKUTEČNĚ PROSÍM, JAKO ŽE JEHOVA-H BŮH ŽIJE, čiňte pokání! Měl by umírat někdo jenom proto, že ti co ovládají svět slouží Satanovi?

Otevřete prosím nejenom Slováci, ale i vy tady v ČR, už konečně oči. To, co chtějí udělat na Slovensku, chtějí udělat i tady.

VE JMÉNU JEHOVY VOJSK, TEN, JENŽ JE SOUČÁSTÍ OLIVOVNÍKU!!!!