Halloween už na Slovensku začal a do Čech míří mílovými kroky

Spread the love

Dnes dostávám do zpráv odkazy na to, co se děje hlavně na Slovensku. Agent Bureš chce taky přitvrdit. Začněme tedy nejprve tím Slovenskem.

Vystrašená prvorodička Jana je nucená zdravotní personálem, aby si dobrovolně povinně nechala zavést čip do nosní přepážky, skrze PCR test. Proč to takto mohu napsat? Protože mám video z tiskové konference, kde pán Matovič jasně říká, že nemohou lidem říci plán B, kterým je zavedení čipu. Vše o tom, co se děje v jedné porodnici na Slovensku zveřejnila JUDr. Adriana Krajníková na svém Facebooku a video, kde uslyšíte strašné věci, kam je ochoten nemyslící dav dojít ZDE.

Měl jsem možnost prohlédnout si některá prohlášení pána Matoviče. Myslím si, že rozumím řeči těla a způsobu komunikace, takže co mohu o něm sdělit. Pokud jej sledujeme například ve vystoupení v parlamentu v době, kdy kritizuje parlament za přijetí zvýšení si odměn, tak zde je vidět, že věří tomu co říká. Pokud jej sledujeme nyní, tak dává najevo svým tělem, že jej někdo, jak se po Slovensky říká, drží za gule. Je vystrašený a neuvěřitelně arogantní. Jak zvíře zahnané do kouta. Nechci vědět, jak jsem už napsal dříve, čím je vydírají.

Satan nedovoluje, aby jeho sluhové, poté co je zaměstnal, aby odešli a zrušili sami smlouvu a o tom to je. Proto jim nezávidím, protože prodali svůj život za krátkodobý požitek moci a slávy. Ale konec bude pro ně horším utrpením, než kdyby našli odvahu a přiznali, co pro tu slávu museli udělat.
To čeká i Bureše. Už vykřikuje, že čísla jsou tak hrozná, že bude muset přitvrdit. Kde máte pane Babiši pitevní zprávy patologů, že člověk umřel NA Cokoliv-19? Je pravda, že se zvýšil počet těch, jenž jsou zasaženi. To mohu potvrdit ze svého okolí. Zatím co na jaře jsem krom těch, co byli mediálně protlačováni s touto nákazou, jsem nikoho neznal. Tak dnes mají podivnou chřipku i lidé, které znám. Jsem však přesvědčený, že je to fáze dvě, o které hovořil i jeden africký president, že ten plán objevil v dokumentech OSN.

Zajímavé je, že se objevují jasné důkazy o tom, že vše bylo dokonale připraveno. Některé alternativní weby zveřejňují odkazy na různé patenty, kde Cokoliv-19 figuruje.

Podívejme se nyní na duchovní pozadí, proč právě nyní. Jak mnozí víte, věřím Písmu a věřím také svému nebeskému Otci, s kterým jsem stále v kontaktu. Jej prosím o porozumění. Má moudrost je lidská a pokud je to boj ne proti krvi a tělu, ale proti mocnostem  a silám v duchovních místech, musí mi být dáno porozumění a moudrost shora. Kde tedy jsme v proudu času? Janovi je řečeno, že musí být zapečetěni ti, jenž budou po příchodu Krista s ním vládnout lidem, jenž vyjdou z Velkého soužení. To začalo od počátku října. Stejně, jako před potopou byli nejprve naloděni všichni, kdo do Archy patřili a pak se zavřeli dveře a sedm dní se nic nedělo. Stejně tak nastalo ukončení zapečetění právě nyní a bude pár dní klid. Pak přijde uvolnění těch čtyř větrů. Vše se zajímavě shoduje v tom smyslu, že potopa nastala 1.11. podle Písma.
Satan připravil velkou oběť skrze politiky na Slovensku a tím je testování všech lidí. Máme tu tři jeho velké svátky, HALLOWEEN, VŠESVATÝCH a DUŠIČKY. Jak už jsem před několika lety vysvětloval, Satan a démoni si připomínají v těch dnech své mrtvé, své Nefilim, jenž se utopili, tak připravili pro své pravděpodobně předposlední slavení, velkou oběť, tou je Slovensko a jeho označkování číslem 666. Díky hysterii, se dobrovolně povinně otestuje velká část obyvatelstva. Proč právě Slovensko? Oproti ČR, je tam výrazně více těch, kdo se hlásí ke Kristu. Takže ti jdou první a přesně dokončí proces ve dnech HALLOWEENU A VŠECH SVATÝCH.
Druhou zemí v pořadí bude ČR. Bureš už to připravuje a ve středu nejpozději vydá dobrovolně povinné opatření, informaci, že nakoupil pro celou ČR někde PCR testy a bude plošně testovat. Jak zveřejnil včera VK, že se naplňuje na Slovensku v jedné pekárně to, že kdo nemá PCR test, tak má smůlu, vyhodí ho z práce, tak to čekejte, že přijde i tady.
Mezitím dojde krátce na to k volbám v USA a výsledek spustí celosvětový kolaps ekonomiky. Možná to přijde na už HALLOWEEN a žádné volby nebudou, ale listopad bude měsícem, který tu ještě nebyl a definitivně se projeví procesy, které způsobí, že se lidé začnou zrazovat a půjde syn proti otci a dcera proti matce a tak ochladne láska mnohých, přesně, jak bylo předpovězeno.
Erdogan slíbil včera Německu, že jeho pátá kolona zajistí zničení Německa zevnitř. To zmiňuji proto, abyste si nemysleli, že Satan chce šetřit nějaký národ. Má pro každého podíl.

Vše se podobá Egyptu, kdy nechtěl Thutmose III. propustit Boží lid. Tehdy bylo jeho srdce zatvrzeno. Kdo zatvrzoval jeho srdce? Ač čtete v Písmu, že to učinil samotný Jehova-h Bůh, tak musíme číst Písmo celé a v jiné části se dozvíte, že nebeský Otec pouze odňal ochranu před Satanem a ten pak mohl Thutmose III. ovládat přímo. A to je to, co se stalo i politikům. Ač vidí destrukci, kterou svými nařízeními provádí, tak jednají stále více proti selskému rozumu a také proti všem předkládaným důkazům.

Mnozí si říkáte: „Proč tedy Stvořitel nebe a Země nezasáhne už nyní?„. A kdy jste mu vzdali úctu a kdy jste si přáli, aby to byl On, kdo vás povede? Stále tedy nechápete?

Zkusím to co nejjednodušeji vysvětlit. Vžijme se do postavení Stvořitele, jako skutečného Otce, tak jak nám jej vysvětluje Kristus. Ač se nám to může zdát divné, protože náš život je omezen časovým úsekem, během kterého se z hlediska věčnosti stáváme jen krátce žijícími účastníky. Abychom neprožívali utrpení příliš dlouho, byl lidem život zkrácen na 70-80 let. Přesto je to dost dlouhá doba na to, abychom pochopili v pevně stanoveném čase, že Stvořitel nebe a Země je naším skutečným Otcem a mi jeho děti.

Musíme jít na začátek stvoření samotných andělů. Anděl znamená doslovně posel a posel přináší zprávu. Proto arch anděl, nejstarší posel doslovně, byl utvořen k tomu, aby skrze něho a pro něho, bylo vše vytvořeno. A SÁM O TOM PŘINESL ZPRÁVU. Stal se prvním dítětem a obdržel i podivuhodné jméno, Michael, jenž doslovně znamená-KDO JE JAKO BŮH?. Proč právě toto jméno? Protože byl vytvořen samotným Stvořitelem, Jehovou Bohem (slovo Bůh nese v hebrejštině označení někoho, kdo má autoritu) a právě tento arch anděl se podílel na tom, aby vznikli všichni další andělé. Stvořitel všechny anděly nazval svými syny. Přál si, aby každý syn svého Otce miloval a věřil mu, že vše co nechává stvořit, je dobré.
Nechtěl, aby jej andělé poslouchali z hlediska moci (Božství), ale synovskou láskou. To samé si přejeme, když se nám narodí vlastní děti. Také dáváme svým dětem volnost, ale dohlížíme na to, aby svou volnost nezneužili pro svou vlastní škodu. Pokud je vedeme v lásce, tak v dospělosti z nich vyrostou zralí jedinci. Takový stav nastane, pokud mi sami máme velmi přísná pravidla, která uplatňujeme i sami na sebe. A pokud je i naše okolí takto zásadové. Bohužel není.
Stvořitel také vytvořil anděla, kterému dal oproti ostatním jeho bratrům nejenom obrovskou moudrost, ale i krásu a přál si, aby nesl poznání pro další krok, v jeho stvořitelském plánu. Dal mu taky podivuhodné jméno –NOSITEL SVĚTLA-SVĚTLONOŠ- BEALZEBUB. Jeho úkolem mělo být, že bude přinášet poznání lidem.
Tento anděl se tak vzhlédl ve své kráse a moudrosti, že začal mít pocit, že není dostatečně chválen. Lásku, kterou měl v sobě, svým smýšlením zabil a začal milovat jenom sebe sama. Protože byl moudrý, tak začal soupeřit s názory Otce, ohledně jeho stvořitelský děl. Rozhodl se, že dokáže, že je tak inteligentní, že převyšuje svou moudrostí Otce.

Otec si toho povšiml, jak začal uvažovat ve svém srdci. Zprvu jej chtěl napravit, ale protože zkazil své srdce (chápejte obrazně), začal se o Otci vyjadřovat mezi ostatními anděly nevhodně. Například, když Otec vytvořil lidskou dvojici, tak zpochybnil, že to bylo dobré dílo jeho rukou a rukou Michaela, který to vše řídil. Otec mohl již tenkrát zasáhnout a jeho vzpouru ukončit.

Stejně jako my rodiče, když vidíme, že naše děti jednají špatně, tak je usměrníme. Když jsou malé, dostanou na zadek, když dospějí, tak je napomeneme slovem, ale necháme je jít cestou vzpoury. Proč? Když se naše slova potvrdí a ty vzpurné děti narazí a nakonec i prozřou, tak také samy přijdou a řeknou: „Proč jsi mi dovolil zajít tak daleko, proč jsi mi raději nedal pár facek.“. Pokud jsme moudří rodiče, tak jim řekneme: „Tak si příště zapamatuj, že mám větší zkušenosti a lepší odhad a věř mi, že ti radím s Láskou a ne proto, abych tě omezoval.“. Tímto přístupem si zajistíme, že nás zlobivé děti do budoucna budou milovat a také přijmou naši radu.

Proto Otec připustil, aby Bealzebub udělal to, že podvedl Evu a ta poté podvedla Adama. Všimněme si, že trest za jejich špatné jednání byla smrt. Pokud tedy čteme Písmo celé a rozumíme, o co Otci jde, pak víme, že existují dva stavy smrti. První smrt, tak z té existuje vzkříšení a druhá smrt zajišťuje absolutní konec. NEEXISTENCI. Adam s Evou jsou pravděpodobně pod prvním trestem, pod první smrtí. Proč? Protože jak uvádí samotné Písmo, nebylo jim řečeno, že jdou do místa, které se nazývá gehenna, ale že zemřou. Zadruhé Eva byla dokonale podvedena, to znamená, že ji Bealzebub tak zblbnul svou inteligencí, že by prostě každá žena na jejím místě jednala stejně. Nebudu teď vysvětlovat, proč to tak je.

Co se stalo díky tomu, že Adam s Evou naslouchali Bealzebubovi? Oddělili se od svého Stvořitele, svého nebeského Otce. Otec přestal mít odpovědnost, jak za jejich chování, tak za chování jejich potomků. Znamená to, že měl Bealzebub pravdu? Ne, protože díky tomu, že dovolil, aby lidské děti šli svou cestou a dal určitou volnost i těm andělům, které Satan stáhl na svou stranu, se prokáže, že jedině pod Otcovým vedením, může být zajištěn harmonický vývoj jak nebeské říše, té duchovní, tak také té lidské.

Co je tedy pro Otce důležité, abychom my, jeho lidské děti pochopily? Že až všechny za 1000 let přivede k životu vzkříšením spravedlivých a nespravedlivých, že nám bude moci ukázat, co způsobilo lidské jednání, když jej opustili. V první etapě lidských dějin je období 1656 let, kdy neměl člověk nad sebou žádného krále a skončilo to období násilím.
Druhá etapa, která trvá už 4113 let a brzy skončí, je naplněna opět násilím a lidé si v ní volili své vlády.
Ve třetí etapě ,lidé dostanou vládu, kterou jim dosadí Otec. Bude to vláda Krista a bude trvat 1000 let. Co nastane na konci? Opět vzpoura a násilí.

Co je společnou příčinou vše tří projevů? Je to hřích, oddělení se od nebeského Otce. Proto ve 21. kapitole knihy Zjevení čteme, že vše musí být utvořeno nové, jak Země, tedy lidská společnost, tak i nebe, andělská společnost. Člověk při vzkříšení obdrží nové tělo, dokonalé tělo a mnozí půjdou k soudu, aby jim tam bylo ukázáno, co se v dějinách skutečně přihodilo a také každému jednotlivci bude ukázáno, jak k tomu všemu přispěl. Tehdy bude každému jasné, že Otec je spravedlivý. Ti, co budou litovat, učiní pokání, jejich hříchy vezme na sebe Kristus, protože symbolicky budou říkat: „PROČ JSI NÁM NEDAL OTČE NA ZADEK, ODPUSŤ NÁM TO CO JSME UČINILI, JSI SPRAVEDLIVÝ.“. Těm Otec dovolí, aby vstoupili na novou Zemi a pravděpodobně dále rozšiřovali život ve vesmíru.
Ostatní se začnou vymlouvat, že oni jednali špatně proto a proto. Ti by na Zem opět přinesli vzpouru, tak ti budou zničeni. To je ta druhá smrt.
Satan, jako původce vzpoury, ten odsoudil sám sebe jednou provždy, ale půjde na 1000 let za katr, Otec má pro něj ještě jeden úkol.
Falešný prorok, skupina osob, která připravila poslední Satanův podvod, kterým je i to násilí, aby lidé přijali označení tří 6, budou zničeni už nyní při armagedonu. Kdo to je? Lidé podobní Prymulovi, Gatesovi, Putinovi, Trumpovi a další a další. Jejich plán je POŘÁDEK Z CHAOSU.

Otec věděl, jak bude Satan postupovat, tak vše nechal dopředu zapsat. To bude taky jeden z důkazů u soudu, že Otec ví, proč dává určité omezení. Že to není z nelásky, ale přesně naopak. Takže to, že dochází nyní a po celou dobu k zabíjení, není a nebyla Otcova vůle, ale samotných lidí, pod vlivem Satana. Nikdo nemusí brát do ruky zbraň a jít zabíjet. Nikdo nemusí znásilňovat děti a ženy i muže, je to jen jeho svobodná vůle. A protože se míra násilí naplnila, Otec zasáhne. Každá škoda, která byla způsobena tímto bezzákonným jednáním bude po vzkříšení nahrazena. Tak setře Otec každému slzu z očí a smrt již nebude, ani křik a bolest.

Snad je to dostatečně srozumitelné.

Kéž začneme konečně volat o pomoc a přispění k tomu, kdo nám dovoluje dýchat. POKOŘÍME SE. Jeho vůli je, aby nikdo nezemřel, ale abychom začali upřímně litovat toho, že jsme mu nedovolili, aby řídil náš krok. Když se nám dobře dařilo, tak jsme si mysleli, že jsme víc, než jenom prach. Proto musí mnozí nyní poznat, že je to ten největší omyl.

Mohu jenom ukázat směr, kde máte hledat a kde upnout svou pozornost. PŘIBLIŽTE SE K BOHU, OTCI A ON SE PŘIBLÍŽÍ K VÁM!

Více naleznete zde.