Takže, jaké že nám to divadlo zase hrají?

Spread the love

Dnes se velká část národa raduje, že jim ten hodný Bureš odstranil toho špatného Prymulu i s Faltýnkem. Tak si to trochu rozeberme z jiné strany. Jsem nestranný pozorovatel, takže si všímám i jiných věcí, k tomu jsem veden.

Začnu tím, co mi bylo oznámeno dobrým zdrojem. Banky začínají nabírat lidi, kteří mají kulatá razítka na odhad nemovitostí. Položme si otázku: „Je to jenom náhoda, nebo proběhne velký přesun majetků?„. Odpovězte si sami.
Už déle jak rok a půl, se snaží Raiffeisen Banka, ta nejpřívětivější banka na světě, zlikvidovat podnikání mého přítele. Jak? Tak, že mu letos zrušila kontokorent, kterým financoval své podnikání. Firma, kterou provozuje snížila svůj obrat, ale své závazky vždy hradila řádně. Normálně byste očekávali, že vám ta přívětivá banka nabídne rozumný splátkový kalendář. Na četné dotazy, čím porušil můj fakt dobrý přítel smluvní ujednání, že zvolila banka toto drastické opatření, mu nebylo odpovězeno. Pan Poříz, jak vhodné příjmení pro toho, kdo dělá tuto práci, zesplatnil do tří dnů směnky, aby nemohlo dojít k tomu, že firmu oddluží. Reálný program firmy totiž ukazuje, že by mohl vyklouznout z jejich rukou. Dohoda totiž zněla, poté, co mu kontokorent zrušili, že mu do konce tohoto roku dovolí, aby splatil jejich požadavky. Dokonce naslibovali, že mu odpustí napočítané lichvářské úroky, když se mu to dokonce roku povede. A najednou dostal Liebesbrief, že ne dokonce roku, ale hned.

TAKŽE POKUD JE ZDE NĚJAKÝ INVESTOR, KTERÝ NEVÍ, KDE SVÉ PENÍZE ZAPARKOVAT A CHCE MÍT PODÍL VE FIRMĚ, JENŽ VÍCE JAK 20. LET PODNIKÁ NEJENOM NA ČESKÉM TRHU, AŤ MI NAPÍŠE DO EMAILU. VŠE SPĚCHÁ A ZACHRÁNÍ TAK 20 LIDÍ, ŽEN, MNOHÉ SAMOŽIVITELKY, PŘED PÁDEM NA DLAŽBU.

Pokud by někoho napadlo, že je to NESPRAVEDLIVÉ a chtěl by takové společnosti říci, že se takto se svými zákazníky, kteří jsou klienty už skoro 20. let, že tak se s nimi nezachází ve slušné společnosti, tak pak při rušení svých účtů jim to dejte vědět. Pak snad i ten Pořez pochopí, že si sám pořezal svou větev, na které se mu tak hezky sedělo.

To jenom, abychom viděli věci v širších souvislostech. Stejně, jako vás převezl Hamáček svou akcí na Staromáku se svými policejními provokatéry, kdy je mi na blití, že klidně nechá zmasakrovat i malé děti, jen aby si u svých zaměstnavatelů šplhl, tak odchod veličenstva Kat a pravé ruky agenta Bureše, bylo z mého pohledu, jen předem připravené divadlo. Svůj úkol splnili a další marioneta, která to převezme, má slíznout všechny rány. Myslím si, že už mají sbaleno, pan plukovník a  pán, který jedná za všech okolností kde je to třeba. No a ti novináři z Blesku jen rozehráli, možná nevědomě, divadlo. Kdo jim dal echo, asi budou vědět.

Pojďme do statistik. Ví se, že nejvíc nakažených novým virem Cokoliv-19 druhé vlny je to, že jsou lidé infikováni hlavně v práci a pak samozřejmě doma. Takže vše zavřít, to skutečně dává smysl, když jediné dva nejrizikovější faktory neeliminujete. Ono to ani nejde. Jak jsem zaznamenal na jednom s videí, tak se potvrzuje, že úmrtnost na Cokoliv-19 je 0,26%. Úmrtnost v posledních dvou letech lidí očkovaných nejrozšířenější vakcínou proti sezonní chřipce, statistika byla za roky 2018 a 2019, se pohybuje mezi 0,5-0,7% do půl roku. Taky si myslím zajímavé zjištění.

Jak to vše souvisí? Je připravena mezinárodní žaloba a pan Kat tam v ní figuruje a nejen on, takže z potápějící lodi je třeba rychle utéct. Pokud čistě náhodou se z morálních důvodů zdejchne i kapitán lodi, pak by vám mělo být jasné, že finanční krach je za dveřmi, který si majitelé bank objednali a zakryli to Cokoliv-19, jen aby slepé ovce neviděli, že ekonomická krize byla vytvořena, její základy připravili už v roce 1976, kdy se celý měnový systém, měnové letadlo nechalo vzlétnout, aby vás o vše obrali. No hrají to dobře, to se musí uznat, ti pánové s krví egyptských faraonů.

Co by měli vědět ti, jenž utíkají? Že vše má svůj pevně stanovený čas. Jinak, když jedna z ministryň řekla novinářům ČT, že je pán premiér to co si myslí a že to on tady udělal bordel a prý netušila, že je zapnutá kamera, tak to jsou ty balónky vypuštěné dopředu, aby se dalo zdůvodnit, proč ten rychlý útěk.

Zkusme tedy my všichni používat selský rozum a dávejme si to puzzle dohromady. Nehledejme záchranu u smrtelných lidí, ale u těch, jenž mohou nechat zahubit ducha i tělo. Jehošua z Nazaretu, Kristus byl skutečně vzkříšen a ten přichází skutečně rychle. Jeho a můj Otec, jemuž patří chvála a čest navždy netouží po tom, aby někdo zbytečně umřel druhou smrtí, ale aby každý pochopil, že svými špatnými činy přispíváme k tomu, že Satan má dnes ještě nad lidstvem tak velkou moc, aby spolu s ním byli mnozí zničeni. Proto připustil to Velké soužení, které tu až do tohoto dne nebylo, abychom si uvědomili vlastní cenu života, když jedinou možností těch, co Otce nehledají bude přijmout Satanovu značku 666, aby obdrželi za svou lopotu kousek jídla.

Satan jenom opakuje to, co se naučil od Josefa za Senusreta III.. Josef mu díky moudrosti od samotného Stvořitele, Jehovy Boha, zajistil skrze hladomor, aby si všechny Egypťany koupil za chleba. Tak se ukazuje, že Satan nic neumí jiného, než napodobovat svého Původce. Zatím co Otec zajistil hladomorem, aby byl splněn jeho slib Abrahámovi, a tak jeho potomci a Egypťané zůstali na živu, tak ten samý princip, ale aby vás Satan všechny zničil, použije v těchto příštích dnech.