Jak jsem informoval včera, policejní provokace potvrzují očití svědkové

Spread the love

Ze všech možných stran lze slyšet toto:

Žalozpěv nad politiky země

Tak už jsme zase
v policejním státě
a nejsme okupováni.
Dneska totiž stačí,
když vláda zatlačí,
na policejní orgány.
Pak je z toho mela,
jak bylo vidět včera,
připravují tajné programy.
K vůli bezpečnosti,
vlastní vyjímečnosti,
lidi mají za burany.

Na co zapomněli,
ti pánové skvělí,
že vše je jenom do času.
Zodpovědnost přijde
a bude vám pak bídně
po vašem hodokvasu.
Nepoznali totiž,
v tom je jejich potíž,
kdo neviděn přichází.
Klanějí se šelmě,
myslíce si zřejmě,
že je ve všem ochrání.

Ona totiž šelma,
už moc času nemá:
A vy jste se za ní vydali.
Za penízek zlatý,
přáníčka svý svatý.
Duši svou zaprodali.
Myslete si přeci,
že utajené věci,
jste před lidem schovali.

Přijde to však brzy,
milovníci krizí,
za živa do hrobu půjdete.
Pro nenávist k lidu,
pro tu dnešní bídu,
kterou svými kroky tvoříte.
Smějete se Kristu,
jak opilý pán v bistru,
na nějakém nádraží.
On však vidí dobře,
ty pomatený lotře.
Už stojí na tvém zápraží.

Přec Jehova-h Bůh není,
hlavně že to jmění,
jste si hezky nakradli.
Je mi vás fakt líto,
až skončí vaše rito,
čemu, že jste propadli.
Koncentráky začni stavět,
abys mohl havěť,
pozavírat do cely.
Kdybys tušil kluku,
co je už ve vzduchu,
sám by jsi se zastřelil.

Tak se kluci smějte,
radujte a pějte,
buďte hlavně veselí.
Až poznáte zlobu,
že rouhati se Bohu,
že jste se neměli.
Pro vás to vše končí,
až se soud dokončí,
zánik USA jste viděli.
A to je počátek,
proto ten váš zmatek,
jste do světa zaseli.
Prodloužení času,
k navýšení kvasu,
ten od Boha jste dostali.

Zabijete mnohé,
sami jste bohové,
co se nad lid pozvedli.
Zmařena je rada,
služebníků vraha,
kterému  se poddali.
Proto zazvonil vám zvonec
a vaší pouti konec,
za pár dnů už přichází.
A vy tomu nevěříte,
až když sami uzříte,
Krista na vašem zápraží.