Když to nejde silou, půjde to ještě větší silou.

Spread the love

Takto by se dalo shrnout vyjádření našeho ministra zdravotnictví Romana Prymuly k petici, kterou vytvořili lékaři, kterým už došla trpělivost. Naleznete na našich stránkách.

Pane Prymulo, skutečně si myslíte, že společnost nechápe za koho kopete? Ať je vám to známo, těm kterým sloužíte jde o jediné, aby nastal konflikt uvnitř zemí, aby mohli představit světu vlastního mesiáše. Tím není Trump, jak si myslí celé hnutí QAnon, tím je V.V.Putin. Trump jen připravuje cestu. Až se ta změna spustí, budete první na ráně. Satan, který za procesem stojí nemá kamarády a ani přátele, jen své zájmy. Je totiž ČAS KONCE tohoto systému a mnohé je prorokováno 2000 let minimálně dopředu. S vámi je to jako s Thutmosem III., když mu Mojžíš řekl: „Propusť můj lid, aby Jehovovi Bohu sloužil v pustině.“. A on neposlechl, protože mu to Satan nařizoval, aby to neudělal, a protože neměl ochranu před Satanovým vlivem, zatvrdil své srdce.

Vím, že budete jednat podle vašich výhružek, není mi to utajeno, ale varovaní jste obdržel. Budete souzen z vlastizrady a genocidy, kterou na příkaz WHO a lidí za oponou připravujete. Je mi vás líto, protože jste se takto zaprodal. Ať je to známo všem v této zemi, kdo že to dostal moc nad občany této země za sliby, že jich a vás se to nedotkne, co připravujete. Vaše vlastní slova vás usvědčila. Přesto je jen na vás, zda změníte svůj postoj a zda budete sloužit těm, kdo chtějí vyhubit 90% lidí. Kéž by jste poznal v jakém čase žijeme. Přesto je psáno: “ I kdyby jsi vymyslel sebe horší zbraň, nebude mít úspěch.“.

Kéž by vám dal Jehova Bůh moudrost, jak vyváznout z toho, k čemu jste se připletl. Ať se děje jeho svatá vůle ve jménu Jehošuy Krista.

Zdroj výhrůžek najdete zde.